Používání izolace Microtherm®: nejjednodušší cesta k optimalizaci tepelné účinnosti

Již téměř půl století je mikroporézní izolace Microtherm® standardem pro vysoce výkonnou tepelnou izolaci, s nímž se všechny ostatní izolační výrobky porovnávají. Microtherm® představuje unikátní kombinaci vlastností a služeb, která zákazníkovi poskytuje vyšší hodnotu, než jakýkoli jiný systém na trhu.
Mikroporézní efekt

Mikroporézní efekt…

je potlačení srážek molekul vzduchu, které by jinak vedly k přenosu tepla vedením v plynech.

Ačkoliv je materiál Microtherm® pevný a vynikající odolnost proti stlačení, má poměrně nízkou objemovou hmotnost a asi z 90 % jej tvoří zachycený vzduch. Je tvořen nanočásticemi siliky tlakově vázanými do dlouhých, klikatých řetězců. Vzduch je v něm obsažen jako mikroskopické kapsy ve struktuře, které jsou menší než střední volná dráha molekuly vzduchu, tj. vzdálenost, kterou musí molekula vzduchu urazit, než se srazí s jinou molekulou vzduchu. Tato porézní struktura dramaticky omezuje efekt vedení v plynech a omezuje interní konvekci. Namísto srážek s ostatními molekulami vzduchu se molekuly vzduchu srážejí se stěnami pórů, což je proces, který přenáší jen málo energie.

Vedení pevnými látkami je minimalizováno nízkou objemovou hmotností, ale také drobnou strukturou částic. Velmi malá kontaktní plocha mezi jednotlivými částicemi, společně s délkou řetězce částice účinně omezují přenos tepla kontaktem pevné fáze.

Sálání je hlavním způsobem přenosu tepla za vyšších teplot a je příčinou rychlého zhoršování vlastností tradičních izolačních materiálů za těchto podmínek. Začleněním částic opacifikujícího materiálu do struktury materiálu Microtherm® dojde k jeho téměř úplné opaknosti pro infračervené záření. Opacifikační látka opakovaně láme infračervené vlny a téměř zcela tím blokuje jejich průchod izolací.

V důsledku toho má Microtherm® ještě nižší tepelnou vodivost než klidný vzduch.
Mikroporézní technologie

Maximální odolnost proti přenosu tepla

Maximální odolnost proti přenosu tepla Za vysokých teplot materiál Microtherm® snadno překoná běžné izolační materiály, protože je navržen tak, aby kladl maximální odpor všem způsobům přenosu tepla. Dokonce i při vystavení teplotě 1000 °C si bude stále uchovávat výrazně nízkou tepelnou vodivost. <

Tenký a lehký

Praktickým přínosem těchto vlastností je to, že systémy Microtherm® jsou velmi tenké a lehké. Obvykle mají jen čtvrtinovou tloušťku oproti konkurenčním systémům.

Optimalizovaný výkon

Izolované sestavy mohou být mnohem menší a lehčí, přičemž stále poskytují optimalizovaný tepelný výkon s minimálními energetickými ztrátami. Anebo lze zvýšit vnitřní kapacitu jednotky, například pece a zachovat přitom její vnější rozměry.

Cenová výhodnost daná menšími rozměry a nižší hmotností při mnohonásobně vyšší účinnosti.
Vlastnosti a charakteristiky materiálu
 • Velmi nízké hodnoty tepelné vodivosti v širokém teplotním rozsahu, od kryogenních teplot až po 1000 °C a více.
 • Nízká objemová hmotnost v kombinaci s nízkými hodnotami tepelné vodivosti zajišťují ultratenkou a lehkou izolační ochranu.
 • Nehořlavost.
 • Minimální smršťování, a to i při trvalém vystavení maximální jmenovité teplotě.
 • Vynikající pevnost v tlaku.
 • Dobrá obrobitelnost do složitých tvarů s dobrými hodnotami tolerance.
 • Dobrá odolnost proti provozním a nárazovým vibracím při plném osazení na sestavě.
 • Široká nabídka dostupných krycích materiálů.
Typické aplikace
Microtherm® nabízí nepřekonatelné výhody při použití v jakékoli aplikaci pracující s vysokými teplotami a velkou spotřebou energie. Konstrukční řešení Microtherm® díky řízení tepelných ztrát minimalizují plýtvání energií.

K typickým aplikacím patří:

 • Petrochemické závody
 • Sklářství
 • Výroba a zpracování kovů za tepla
 • Výroba energie, včetně palivových článků
 • Pece
 • Izolace komínů a kouřovodů
 • U všech druhů dopravy – výfukové systémy, tepelná ochrana řídicích systémů a pasivní protipožární ochrana
 • Letectví, kosmonautika a vojenská technika
 • Domácí spotřebiče a vytápění
Produktová nabídka
Nabídka produktů Microtherm® představuje tu nejvšestrannější a nejúplnější kolekci mikroporézních produktů na trhu. Některé z nich jsou dostupné i ve vodě odolném provedení.

 • Blokové produkty
 • Deskové produkty
 • Tuhé panely s obalem z tkaniny ze skleněných vláken
 • Prošité ohebné panely pro pokrývání složitých prostorových sestav
 • SLIMFLEX® – flexibilní prošívaná izolace v roli
 • Lamelové panely pro 2D zahnutí okolo potrubí a válcových předmětů
 • Prošité ohebné produkty
 • Sypké mikroporézní granule
 • Tvarované izolační potrubní dílce
 • Obrobené díly
 • Produkty specifické pro konkrétní odvětví
  - MICROTERHM SLIM&LIGHT® pro protipožární ochranu výtahových dveří
  - STEELFLEX® pro ocelářské aplikace
  - AEROGUARD® pro letectví a kosmonautiku s plnou vysledovatelností
  - MICROTHERM FBK – sady pro mísy dávkovačů skloviny

Klikněte sem pro zobrazení celé produktové řady mikroporézních produktů Promat.