Kalciumsilikátová izolace – obrobitelná, konstrukčně pevná a nabízející vynikající výkon při teplotě 1000 °C

Společnost Promat se za posledních 40 let vypracovala v globálního tržního lídra v oblasti kalciumsilikátových izolačních produktů. Této vedoucí pozice dosáhla absolutní oddaností naprosto nejvyšší produktové kvalitě společně s vývojem technologií, které plně optimalizují vlastnosti nejrůznějších tříd kalciumsilikátového materiálu.
Technologie kalciumsilikátové izolace


Kalciumsilikát – řízení tepelných ztrát (plus pevnost)

Naše kalciumsilikátové produkty nabízejí velmi stabilní hodnoty tepelné vodivosti v širokém teplotním rozsahu. Naše nejlepší produkty lze trvale používat při teplotě 1000 °C bez zhoršování vlastností nebo nadměrného smršťování. Nicméně to, čím je kalciumsilikát tak výjimečný, je jeho vysoká pevnost v tlaku a ohybu, díky čemuž je rovněž ideální jako konstrukční prvek v sestavě. To znamená, že téměř jakýkoli druh tepelného zařízení lze postavit a izolovat v rámci jedné operace.

Promat je světovým lídrem s materiálem PROMAXON®

Společnost Promat nabízí tu nejvyspělejší kalciumsilikátovou technologii ze všech globálních výrobců izolačních produktů. Naše unikátní koncepce, registrovaná pod obchodní známkou PROMAXON®, vytváří řízené menší rozměry pórů prostřednictvím naší exkluzivně vyvinuté struktury minerální matice.

Ve spojení s opacifikací, podobně jako u naší mikroporézní izolace Microtherm® je výsledkem izolace s tepelnou vodivostí jen 0,10 W/mK, což je výrazně méně než u jakéhokoli jiného kalciumsilikátového produktu na trhu.
Efekt Promaxon


Přístup Promat – optimalizovat produkt pro optimální výkon

Kalciumsilikát se vyrábí reakcí oxidu vápenatého s oxidem křemičitým v různých poměrech, kdy vznikají různé třídy materiálu.

Naše technologie PROMAXON® nám dovoluje vyrábět kalciumsilikátové produkty s prvotřídními vlastnostmi. PROMAXON® je syntetický hydratovaný kalciumsilikát se vzhledem bílého minerálního sypkého prášku.PROMAXON® is a synthetic hydrated calcium silicate that has the appearance of a white mineral free flowing powder.

Naše metoda minerální a matricové stavby speciálním krystalizačním procesem řídí růst krystalu a porozitu teplotně stabilních fází, čímž se tvoří preferované krystalové tvary a agregátové struktury. Vznikají velmi drobné částice tvořené sférickými skořepinami s velkým počtem jemných jehlicovitých krystalů a vnitřní jádro s menším počtem větších jehlicovitých krystalů.

Výsledná produktová řada nabízí velmi stabilní a nízkou tepelnou vodivost, vynikající odolnost proti teplotnímu nárazu, nehořlavost a vynikající strukturální integritu.

Kalciumsilikát – vyvinutý pro vynikající tepelnou ochranu

Tepelná vodivost porézního materiálu vychází z tepelné vodivosti jeho komponent a jejich prostorového uspořádání v rámci kompozitní struktury, např. v mikrostruktuře materiálu.

Sférická morfologie materiálu PROMAXON®, společně s přísnou kontrolou kvality při výběru surovin, přináší extrémně nízkou a stabilní tepelnou vodivost v celém rozsahu nabízených kalciumsilikátových produktů Promat. Složka tepelného přenosu vedením pevnými látkami se samozřejmě u nabízených produktů s vyšší objemovou hmotností mírně zvýší, ale celkově je tepelný výkon vynikající.
Vlastnosti a charakteristiky materiálu


 • Vynikající hodnoty tepelné vodivosti, které zůstávají stabilní v širokém teplotním rozsahu až do 1000 °C a více
 • Vynikající odolnost proti tepelnému nárazu
 • Nehořlavost
 • Minimální smršťování, a to i při trvalém vystavení maximálním jmenovitým teplotám
 • Vynikající pevnost v tlaku a ohybu
 • Vynikající obrobitelnost
 • Široká nabídka objemových hmotností
 • Vynikající elektroizolační vlastnosti za sucha
 • Nerozpustnost ve vodě
 • Odolnost vůči olejům, slabým zásadám a mnoha dalších chemikáliím
Typické aplikace


Unikátní vlastnosti kalciumsilikátu nabízejí nepřekonatelné výhody při použití v jakékoli aplikaci pracující s vysokými teplotami a velkou spotřebou energie. Konstrukční řešení Promat využívají odlišných vlastností jednotlivých tříd materiálu a minimalizují plýtvání energií díky řízení tepelných ztrát.

K typickým aplikacím patří:

 • Petrochemický průmysl – pece, procesní potrubí a zařízení
 • Sklářství – předpecí, tavicí pece
 • Výroba a zpracování kovů
 • Energetika – elektrárny, palivové články, solární elektrárny, izolace staveb
 • Pece
 • Komíny – průmyslové a domovní
 • Přeprava – všechny formy přepravy, včetně letectví, kosmonautiky a vojenské techniky
 • Domácí spotřebiče – akumulační kamna, kuchyňské trouby
Produktová nabídka


Nabídku produktů Promat z kalciumsilikátu lze jednoduše rozdělit na izolační produkty s nízkou, střední a vysokou objemovou hmotností. Každá produktová kategorie má specifické vlastnosti a výhody.

Vysoce výkonné kalciumsilikáty

LKalciumsilikátové desky s nízkou objemovou hmotností jsou velice účinnými izolačními produkty. Vyznačují se nízkou tepelnou vodivostí, která se promítá do nízkých tepelných ztrát. Velmi lehké izolační systémy rovněž omezují tepelnou jímavost obložení. Tyto materiály jsou stabilní až do 1050 °C a jsou dle normy EN 13501-1 a zatřídění stavebního materiálu dle DIN 4102 klasifikovány jako A1, nehořlavé.
Kalciumsilikáty s nízkou objemovou hmotností jsou „klasickou“ zadní izolací v kombinaci s žáruvzdorným materiálem s vysokou objemovou hmotností, izolačními cihlami a žáruvzdornými materiály v široké řadě aplikací. Díky svému poměru cena/výkon jsou v porovnání s ostatními izolačními produkty velmi cenově výhodné.

 • PROMASIL®
 • PROMATECT®

Konstrukční kalciumsilikátová izolaces

Kalciumsilikátové konstrukční produkty Promat o střední objemové hustotě jsou tepelné izolátory bez obsahu azbestu, které lze použít jako funkční nosné komponenty ve výstavbě. Jde o všestranné materiály kombinující dobrou tepelnou izolaci, vysokou teplotní stabilitu a strukturální integritu v širokém teplotním rozsahu až do 1000 °C. Jsou preferovanou volbou pro vysoce výkonnou mechanickou izolaci v nepříznivých průmyslových prostředích v nejrůznějších průmyslových odvětvích.

 • MONOLUX®
 • PROMATECT®
 • PROMINA®
 • PROMAFOUR®

Technická kalciumsilikátová izolace

Tuto izolační technickou „keramiku“ tvoří hutné kalciumsilikátové desky, původně vyvinuté jako vysokoteplotní náhrada azbestových desek. Díky své velmi vysoké mechanické pevnosti a elektroizolačním vlastnostem společně s minimálním smršťováním jsou obecně preferovanou volbou pro aplikace s teplotami do 1000 °C vyžadující dobré elektroizolační vlastnosti.

 • DURATEC®
 • MONALITE®
 • PROMABOARD®

Kompozitní izolační desky

Kompoziční dílce PROMATHERM®-VE tvoří izolační jádro pokryté buď ocelovým plechem nebo tenkými deskami PROMATECT®-H.
DURASTEEL® je kompozitní izolační deska vyrobená z kalciumsilikátového jádra vyztuženého po obou stranách pozinkovaným a perforovaným ocelovým plechem.

 • PROMATHERM®
 • DURASTEEL®

Klikněte sem pro zobrazení kompletního sortimentu kalcium silikátových desek