Žárovzdorné a další produkty pro kompletní řešení v každé situaci

Promat je světově předním dodavatelem vysoce výkonných izolačních řešení. Mimo to, že jsme tržním lídrem v oblasti technologií mikroporézních a kalciumsilikátových technologií, nabízíme „katalogové produkty“, včetně produktů z minerálních vláken a celé řady žárovzdorných cihel a dalších produktů určených pro pece, vypalovací pece a trouby. Ať už řešíte jakýkoli problém s izolací, my máme řešení.
Technologie žárovzdorných materiálů

Žárovzdorné materiály (žárovzdorné cihly, žárovzdorné hmoty, lepidla a příslušenství)

Tepelně izolační materiály, jako jsou žárovzdorné cihly a žárovzdorné hmoty jsou obvykle požadovány pro žárovzdornou vyzdívku průmyslových vysokoteplotních procesů, jako jsou pece. Díky své vysoké porozitě a nízké tepelné vodivosti snižují tepelné ztráty a přispívají tím ke snížení nároků na ohřev procesu.

Pojmem „tepelně izolační cihly“ se běžně označují tepelně izolační materiály určené pro použití při teplotách do 1000 °C, které se často nesprávně označují jako „zadní izolace“. Vyrábějí se z několika surovin běžně se vyskytujících v přírodě.

Křemelina, rovněž označovaná jako diatomitová zemina, je měkkou, křemitou sedimentární horninou, kterou lze snadno drtit na jemný prášek s typickou velikostí částic mezi 10 µm až 200 µm.

Vermikulit je geologické označení skupiny hydratovaných šupinkovitých minerálů – silikátů hliníku, železa a hořčíku, vzhledem připomínajících slídu.

Perlit je amorfní vulkanické sklo s relativně vysokým obsahem vody, které obvykle vzniká hydratací obsidiánu. Běžně se vyskytuje v přírodě a podobně jako vermikulit má neobvyklou schopnost při dostatečném zahřátí expandovat.

Lehčené žárovzdorné cihly jsou tvarovaným žárovzdorným produktem s celkovou porozitou nad 45 % a aplikační teplotou nejméně 800 °C.

Cihly jsou tvarovány litím, odstředivou metodou nebo lisováním. Pro zpevnění směsi a urychlení tvrdnutí lze přidat sulfitový výluh, sádru nebo beton. Cihly jsou vypalovány při teplotě zhruba odpovídající konečné klasifikační teplotě produktu.

Cihly o komplikovaném tvaru se tvarují ručně s pomocí vibrací nebo forem.

Žárovzdorné hmoty mají podobné složení jako žárovzdorné cihly a společně s lepidly a dalším příslušenstvím tvoří nabídku produktů dostupných pro maloobchod.
[Empty Tab]
[Empty Tab]
[Empty Tab]
Produktová nabídka

Žárovzdorné cihly

  • PROMATON®
  • Lepidla:: ALSIBLOCK®, Promat-K84
  • Žárovzdorné hmoty: PROMACRETE®, PROMACAST®

Produkty z vermikulitu

  • PROMACLAD®
  • MICATECH®