Produkty společnosti Promat poskytují ověřená řešení vysoce výkonné izolace a akustické a pasivní protipožární ochrany vynikající úrovně – to vše podložené celou řadou certifikátů mezinárodních zkušeben potvrzujících soulad nebo překročení požadavků mezinárodních norem.

Tepelné a akustické simulace

Abychom zajistili, že našim zákazníkům nabízíme optimální parametry protipožárních, tepelných a akustických řešení, nabízíme tepelné a akustické simulace. S využitím dat o zdrojích žáru a hluku a jejich zadáním do našeho kalkulačního programu dokážeme přizpůsobit parametry řešení pro každý prostor, abychom zajistili splnění očekávání zákazníků.

Požární zkušebny

Naše požární zkušebny v Belgii, Německu a Spojeném království mají národní akreditaci a nabízejí požární zkoušení dle norem BS, EN, IMO a ASTM pro celulózové i uhlovodíkové požární křivky.