Jaké přínosy vám mohou poskytnout technicky připravená řešení systému Promat HPI?

Na jakýkoli problém s návrhem tepelné izolace existuje optimalizované, technicky připravené řešení. Toto řešení plně vyřeší tepelné a technické požadavky, a to tím nejfunkčnějším a cenově nejvýhodnějším způsobem.

Dobře rozumíme tepelnému managementu a úspoře energie

  • Máme přístup k nejvýkonnější a nejvšestrannější nabídce izolačních produktů na trhu.
  • Máme nejlepší technické znalosti ze všech globálních výrobců izolací a naše zkušenosti čerpají z 50 let vedoucí pozice na trhu.

S technicky připraveným řešením vždy získáváte

Ostatní výrobci izolací se možná spokojí s jednoduchým prodáváním produktů. My můžeme nabídnout totéž, pokud si to budete přát, ale raději vám poskytneme mnohem více. Našemu zákazníkovi nabízíme možnost partnerství při navrhování a výrobě optimálního izolačního systému (Technicky připraveného řešení), který v plném rozsahu splňuje jeho konkrétní požadavky a technické specifikace. Ne každá aplikace bude vyžadovat naše plné zapojení, ale pro náročnější projekty umíme poskytnout skutečně úctyhodnou šíři služeb a podpory.

Analýza problému

Problematika navrhování tepelné izolace může být mimořádně složitá. Jedině při pochopení tepelných slabin instalace je možné navrhnout účinné řešení izolace. Naší první úrovní technické podpory je pomoci vám porozumět povaze a rozsahu vaší tepelné problematiky.

Tepelná analýza a výpočty

Jakmile je problém pochopen, naši technici mohou poskytnout širokou řadu tepelných výpočtů od ustáleného stavu až po 3D přechodové výpočty. S informacemi z naší tepelné analýzy dokážeme navrhnout tloušťku naší izolace pro aplikaci.
To je první fáze našeho systémového návrhu.

Výběr produktu a návrh

Naše výrobkové portfolio zahrnuje širokou nabídku kalciumsilikátových, mikroporézních a vláknových materiálů. Díky všestrannosti forem produktů mohou naši technici zvolit optimální produktové charakteristiky pro každý tepelně izolační systém.
To je druhá fáze našeho systémového návrhu.


Návrh aplikace nebo systému

Mnoho tepelně izolačních systémů bude mít poměrně jedinečné požadavky. K nim může patřit nejen typ izolačního produktu, ale také jeho forma a to, zda potřebuje úpravu nebo provozní ochranu. Může být zapotřebí tvarování ve výrobním závodě a částečné sestavení. Pro složitější projekty bude optimální produkt nabízen jako součást pečlivě navrženého izolačního systému, který zahrnuje všechny metody upevňování a zapouzdření.
To je třetí fáze našeho systémového návrhu.

Zkoušení a ověřování výkonu

Máme kapacity na „interní“ testování výkonu izolačního systému při vystavení otevřenému ohni pro celou řadu aplikačních scénářů, včetně pasivní protipožární ochrany lodních přepážek a podlah a výtahových dveří a široké nabídky ochranných krytů a protipožárních trezorů. Spolupracujeme rovněž s našimi projektanty na testování v mezinárodně uznávaných zkušebních laboratořích. „Interní“ testování při vývoji znamená, že vyloučíme jakékoli domněnky a neponecháváme nic náhodě. Ověřování výkonu je aplikací, kde je často možné použít termografii. Sekvence infračervených fotografií okamžitě ukáže jakoukoli slabinu izolačního systému.
To je poslední fáze našeho systémového návrhu.

Podpora a koordinace instalace

Naši technici zajistí, aby byl váš izolační systém nainstalován správně a poskytoval optimální přínosy. Můžeme vaše montéry zaškolit v manipulaci, tvarování a instalaci našich produktů a v případě potřeby můžeme poskytnout dohled přímo na místě instalace.

Přínosy používání toho nejlepšího na trhu

Volbou řešení na míru od nás získáváte záruku kompletních a profesionálních služeb umožňujících identifikaci vašich technických a obchodních potřeb, které následně s pomocí našeho expertního týmu v plném rozsahu naplníme.

TVyužívání kompetence a služeb společnosti Promat poskytuje mnoho jednoznačných přínosů:

  • Technologické inovace vám pomáhají zabezpečit si vedoucí pozici ve vašem tržním segmentu
  • Svoboda volby koncepcí projektu
  • Jednodušší a účinné izolační technologie
  • Cenová výhodnost díky komplexní analýze a optimalizaci přímých a nepřímých nákladů
  • Maximální konstrukční bezpečnost.
  • Asistence po celém světě
  • Profesionální schopnosti a zachování důvěrnosti
Jsme přesvědčeni, že volbou tepelně izolačního řešení Promat HPI dostáváte to nejlepší, co je k dispozici. Naprosto nejlepší produkty technicky navržené do systému optimalizovaného pro vysoce účinný výkon, a to cenově nejvýhodnějším způsobem. Jsem přesvědčeni, že nabízíme tu nejvyšší kvalitu služeb, která kdy byla na trhu dostupná.Technicky připravené řešení tepelné izolace Promat HPI neodkáže pokořit žádný jiný poskytovatel izolace.

Neponecháváme nic náhodě.