ALSICOMB

VLASTNOSTI A VÝHODY

 • Nízká hmotnost a vysoká ohebnost
 • Nízká tepelná vodivost, nízký prostup tepla a nízká tepelná kapacita
 • Mimořádně vysoká odolnost proti teplotním šokům
 • Odolnost vůči vysoké rychlosti proudění plynu
 • Jednoduchá montáž
 • Bezspárová vyzdívka
 • Nízké smrštění díky předstlačení
 • Snížení počtu oprav a odstávek

Modulární systémy

ALSICOMB jsou lehké systémy konstrukční vyzdívky, které byly speciálně vyvinuty firmou Promat z vysokoteplotních vláken ALSIFLEX®. Tyto systémy se používají jako ekonomicky výhodná řešení, která vyhovují řadě specifických požadavků.

Systémy se skládají ze složených nebo řezaných pruhů vláknových rohoží a vlákna jsou orientována kolmo k povrchu vyzdívky. Díky tomuto uspořádání a předstlačení odolávají velkým rychlostem proudění a smrštění vláken je minimální. Kotevní prvky jsou umístěny na „studené“ straně vyzdívky a jejich speciální konstrukce zaručuje vysokou mechanickou stabilitu.

Technické údaje
< #Back#

 ALSICOMB®
Třída -1250 -1400
-1600
Klasifikační teplota  °C 
1250 1400
1600
Objemová hmotnost kg/m3
až 180 kg/m3 až 180 kg/m3
až 180 kg/m3
Tepelná vodivost při 600 °C, střední hodnota, W/m.K 
0,23*
0,23*
0,23**

* Při objemové hustotě 175 kg/m3  

 ALSICOMB®
Třída -1250 -1400
-1600
Klasifikační teplota  °C 
1250 1400
1600
Objemová hmotnost kg/m3
až 180 kg/m3 až 180 kg/m3
až 180 kg/m3
Tepelná vodivost při 600 °C, střední hodnota, W/m.K 
0,23*
0,23*
0,23**

* Při objemové hustotě 175 kg/m3  
Dodávané formáty
< #Back#
Tloušťka vyzdívky × rozměr konstrukčního dílce  
Tloušťka vyzdívky × rozměr konstrukčního dílce  
Zpracování a montážní postup
< #Back#
Připevnění kotevních trnů. Upevnění první řady kotev ALSITHERM®. Nasazení přířezů z rohoží ALSIFLEX®. Umístění druhé řady kotev ALSITHERM®, atd.
Připevnění kotevních trnů. Upevnění první řady kotev ALSITHERM®. Nasazení přířezů z rohoží ALSIFLEX®. Umístění druhé řady kotev ALSITHERM®, atd.
Typické aplikace
< #Back#
Systémy konstrukční vyzdívky ALSICOMB se využívají v metalurgii, keramickém průmyslu, petrochemickém průmyslu a spalovnách.

Metalurgie:
 • Žíhací pece
 • Vozokomorové pece
 • Kovářské pece
 • Ohřívací pece
 • Dopravníkové kryty
 • Chladicí pece
 • Poklopy pánví a licích jam
 • Poklopy licích kanálů
 • Temperovací pece
 • Pecní vrata a stropy
Keramika:
 • Vozokomorové pece
 • Komorové pece
 • Tunelové pece
 • Glazovací pece
 • Válečkové pece
Petrochemie:
 • Reakční pece
 • Krakovací jednotky
 • Výměníky tepla
 • Opláštění kotlů
Spalovny:
 • Spalovací komory
 • Oxidační jednotky
 • Pece na spalování chemického odpadu/li>
 • Jednotky na čištění spalin
Systémy konstrukční vyzdívky ALSICOMB se využívají v metalurgii, keramickém průmyslu, petrochemickém průmyslu a spalovnách.

Metalurgie:
 • Žíhací pece
 • Vozokomorové pece
 • Kovářské pece
 • Ohřívací pece
 • Dopravníkové kryty
 • Chladicí pece
 • Poklopy pánví a licích jam
 • Poklopy licích kanálů
 • Temperovací pece
 • Pecní vrata a stropy
Keramika:
 • Vozokomorové pece
 • Komorové pece
 • Tunelové pece
 • Glazovací pece
 • Válečkové pece
Petrochemie:
 • Reakční pece
 • Krakovací jednotky
 • Výměníky tepla
 • Opláštění kotlů
Spalovny:
 • Spalovací komory
 • Oxidační jednotky
 • Pece na spalování chemického odpadu/li>
 • Jednotky na čištění spalin