ALSIBLOCK®

VLASTNOSTI A VÝHODY

  • Nízká hmotnost
  • Ohebnost, nízká tepelná vodivost
  • Mimořádně vysoká odolnost proti teplotním šokům
  • Vhodné pro vysoké rychlosti proudění plynu
  • Pružnost a přizpůsobivost (křivky, oblouky, spoje)
  • Zabránění zpětnému proudění díky udržení teploty spalin
  • Snadná a rychlá montáž
  • Ekonomická rekonstrukce starých zařízení

Modulární systémy

Produkty ALSIBLOCK® jsou speciální lehké modulové systémy vyrobené z vysokoteplotních vláken ALSIFLEX® určené pro náročné použití v oblasti vysokoteplotních izolací. Tyto systémy byly vyvinuty jako žárová vyzdívka pro geometricky komplikované pece a zařízení, které jsou vystaveny velkému tepelnému a mechanickému namáhání.

Moduly se skládají z několika vrstev pásů nebo přířezů z vysokoteplotních vláken. Většina vláken je orientovaná kolmo k povrchu vyzdívky. Jednotlivé dílce jsou buď přilepeny speciálně vyvinutým vysokoteplotním pojivem (ALSIBLOCK®-H a ALSIBLOCK®-D) k ocelovému plášti či žáruvzdornému materiálu, nebo jsou mechanicky ukotveny.

Technické údaje
< #Back#

ALSIBLOCK®
Třída
-1250 -1400
-1600
Klasifikační teplota °C 
1250 1400
1600
Objemová hmotnost kg/m3
130, 150 130, 150 130, 150
Tepelná vodivost při 600 °C, střední hodnota, W/m.K 
0,23*
0,23*
0,25**

* Při objemové hustotě 150 kg/m3  ** Při objemové hustotě 115 kg/m3  

ALSIBLOCK®
Třída
-1250 -1400
-1600
Klasifikační teplota °C 
1250 1400
1600
Objemová hmotnost kg/m3
130, 150 130, 150 130, 150
Tepelná vodivost při 600 °C, střední hodnota, W/m.K 
0,23*
0,23*
0,25**

* Při objemové hustotě 150 kg/m3  ** Při objemové hustotě 115 kg/m3  
Dodávané formáty
< #Back#
Délka x šířka mm   300 x 300, 600 x 150, 600 x 300
Tloušťka mm   
  35 – 300  
Délka x šířka mm   300 x 300, 600 x 150, 600 x 300
Tloušťka mm   
  35 – 300  
Zpracování a postup
< #Back#
Materiály ALSIBLOCK® mohou být řezány a zpracovávány běžnými nástroji např. nožem a stroji na obrábění dřeva. Při zpracovávání produktů z vysokoteplotních vláken je nutno dodržovat technické předpisy pro práci s nebezpečnými materiály.
Materiály ALSIBLOCK® mohou být řezány a zpracovávány běžnými nástroji např. nožem a stroji na obrábění dřeva. Při zpracovávání produktů z vysokoteplotních vláken je nutno dodržovat technické předpisy pro práci s nebezpečnými materiály.
Typické aplikace
< #Back#
Všechny lehké žáruvzdorné konstrukční systémy ALSIBLOCK® jsou výsledkem dlouhodobého výzkumu a praktických zkušeností ve všech oborech průmyslu. Jsou základem optimalizovaných lehčených konstrukčních technologií, se používají ve všech oblastech technicky náročných vysokoteplotních izolací.

Představují homogenní, kompaktní vysokoteplotní vyzdívku bez tepelných mostů a mohou být snadno adaptovány na komplikované tvary a geometrie.
Všechny lehké žáruvzdorné konstrukční systémy ALSIBLOCK® jsou výsledkem dlouhodobého výzkumu a praktických zkušeností ve všech oborech průmyslu. Jsou základem optimalizovaných lehčených konstrukčních technologií, se používají ve všech oblastech technicky náročných vysokoteplotních izolací.

Představují homogenní, kompaktní vysokoteplotní vyzdívku bez tepelných mostů a mohou být snadno adaptovány na komplikované tvary a geometrie.