PROMAGLAF®

VLASTNOSTI A VÝHODY

 • Ohebná a elastická při zpracování, vhodná především jako těsnění
 • Dobrá tepelná izolace
 • Vysoká tahová pevnost, odolnost proti otěru
 • Vysoká tepelná odolnost
 • Dobrá chemická odolnost mimo kyseliny fluorovodíkové, fosforečné a koncentrovaných hydroxidů

Hranatá šňůra

PROMAGLAF® tvoří vlákna E-glass a HT-glass a má obecnou klasifikační teplotu 500 °C a 750 °C.

Technické údaje
< #Back#


Hranatá šňůra PROMAGLAF®
Klasifikační teplota °C 
500 – 700
Hmotnost kg/role
2,9 – 32,4


Hranatá šňůra PROMAGLAF®
Klasifikační teplota °C 
500 – 700
Hmotnost kg/role
2,9 – 32,4
Dodávané formáty
< #Back#
Průměr mm
  5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60  
Délka na roli    
  Průměr 5, 6, 8  100 m     

  Průměr 10, 12, 15
 50 m
      Průměr 20, 25     30 m
    Průměr 30, 40, 50, 60  10 m
Hmotnost kg/role   Průměr 5  2,9
    Průměr 6
 4,0
    Průměr 8
 6,4
    Průměr 10
 4,5
    Průměr 12
 6,5
    Průměr 15
 10,2
    Průměr 20
 10,8
    Průměr 25  16.9
    Průměr 30
 8,1
    Průměr 40
 14,4
    Průměr 50
 22,5 
    Průměr 60
 32,4 

Další provedení a rozměry jsou dostupné na vyžádání.
Průměr mm
  5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60  
Délka na roli    
  Průměr 5, 6, 8  100 m     

  Průměr 10, 12, 15
 50 m
      Průměr 20, 25     30 m
    Průměr 30, 40, 50, 60  10 m
Hmotnost kg/role   Průměr 5  2,9
    Průměr 6
 4,0
    Průměr 8
 6,4
    Průměr 10
 4,5
    Průměr 12
 6,5
    Průměr 15
 10,2
    Průměr 20
 10,8
    Průměr 25  16.9
    Průměr 30
 8,1
    Průměr 40
 14,4
    Průměr 50
 22,5 
    Průměr 60
 32,4 

Další provedení a rozměry jsou dostupné na vyžádání.
Zpracování a postup
< #Back#
Pružné šňůry mohou být zpracovány na běžném zařízení používaném pro zpracování textilu.

Při zpracovávání produktů z hlinito-křemičitých vláken je nutno dodržovat technické předpisy pro práci s nebezpečnými látkami.
Pružné šňůry mohou být zpracovány na běžném zařízení používaném pro zpracování textilu.

Při zpracovávání produktů z hlinito-křemičitých vláken je nutno dodržovat technické předpisy pro práci s nebezpečnými látkami.
Typické aplikace
< #Back#
 • Náhrada šňůr, těsnění a tkanin z azbestu
 • Materiál pro těsnění dilatačních spár
 • Těsnění dveří, tepelných bojlerů, komínových odtahů
 • Utěsnění spojů vytápěcích zařízení
 • Izolace potrubí
 • Těsnění forem na ingoty
 • Pecní zástěny a clony
 • Náhrada šňůr, těsnění a tkanin z azbestu
 • Materiál pro těsnění dilatačních spár
 • Těsnění dveří, tepelných bojlerů, komínových odtahů
 • Utěsnění spojů vytápěcích zařízení
 • Izolace potrubí
 • Těsnění forem na ingoty
 • Pecní zástěny a clony
Technical data
< #Back#


PROMAGLAF® Round cord
Classification temperature °C 
500 – 700
Weight kg/roll
2.9 – 32.4


PROMAGLAF® Round cord
Classification temperature °C 
500 – 700
Weight kg/roll
2.9 – 32.4
Product dimensions & size availability
< #Back#
Diameter mm
  5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60  
Length per roll    
  Diameter 5, 6, 8  100 m     

  Diameter 10, 12, 15
 50 m
      Diameter 20, 25     30 m
    Diameter 30, 40, 50, 60  10 m
Weight kg/roll   Diameter 5  2.9
    Diameter 6
 4.0
    Diameter 8
 6.4
    Diameter 10
 4.5
    Diameter 12
 6.5
    Diameter 15
 10.2
    Diameter 20
 10.8
    Diameter 25  16.9
    Diameter 30
 8.1
    Diameter 40
 14.4
    Diameter 50
 22.5 
    Diameter 60
 32.4 

Further product designs and dimensions are available on request.
Diameter mm
  5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60  
Length per roll    
  Diameter 5, 6, 8  100 m     

  Diameter 10, 12, 15
 50 m
      Diameter 20, 25     30 m
    Diameter 30, 40, 50, 60  10 m
Weight kg/roll   Diameter 5  2.9
    Diameter 6
 4.0
    Diameter 8
 6.4
    Diameter 10
 4.5
    Diameter 12
 6.5
    Diameter 15
 10.2
    Diameter 20
 10.8
    Diameter 25  16.9
    Diameter 30
 8.1
    Diameter 40
 14.4
    Diameter 50
 22.5 
    Diameter 60
 32.4 

Further product designs and dimensions are available on request.
Working & processing
< #Back#
The flexible cords can be worked and processed with conventional textile working tools.

When working and processing aluminium silicate wool products, the Technical Regulations for Hazardous Material (TRGS) must be observed.
The flexible cords can be worked and processed with conventional textile working tools.

When working and processing aluminium silicate wool products, the Technical Regulations for Hazardous Material (TRGS) must be observed.
Typical applications
< #Back#
 • Substitute for asbestos cords, tight cords and textiles
 • Material for farning joints and expansion joints
 • Door sealings, heating boilers, chimneys
 • Joint sealings in heating devices
 • Insulation of pipelines
 • Ingot mould sealings
 • Furnace curtains
 • Substitute for asbestos cords, tight cords and textiles
 • Material for farning joints and expansion joints
 • Door sealings, heating boilers, chimneys
 • Joint sealings in heating devices
 • Insulation of pipelines
 • Ingot mould sealings
 • Furnace curtains