PROMASIL®-1100 SUPER

VLASTNOSTI A VÝHODY

 • Mimořádně nízká tepelná vodivost
 • Nízké smrštění
 • Nízká tepelná hmota, nízká hmotnost
 • Dobrá mechanická pevnost
 • Vysoká tepelná stabilita
 • Velkoformátové rozměry
 • Dobrá opracovatelnost

Vysoce výkonné kalciumsilikáty

PROMASIL®-1100 SUPER jsou velkorozměrové lehké izolační desky s velmi dobrými tepelně izolačními vlastnostmi.

Jejich homogenní a stabilní struktura minerální matice zaručuje vynikající mechanické a tepelně izolační parametry.

PROMASIL®-1100 SUPER nabízí jedinečné řešení tam, kde běžné lehké kalciumsilikátové produkty nestačí.

PROMASIL®-1100 SUPER je výsledkem kombinace naší technologie PROMAXON®, exkluzivně vyvinuté struktury minerální matice vytvářející řízené menší rozměry pórů v kalciumsilikátové matici, se zavedením vybraných částic opacifikujícího materiálu do minerální kompozice pro další snížení tepelné vodivosti.

Technical data
< #Back#

 PROMASIL®
Třída
-1000 -1000P -1100 -1000L -1100 SUPER
Klasifikační teplota °C 
1000
1000
1050
1000 1050
Objemová hmotnost kg/m3
245 285
285
300 300
Smrštění po 12 hodinách při teplotě 1000 °C, % 
1,3
1,3 < 2
(1050 °C)
0,5 < 2
(1050 °C)
Tepelná vodivost při 600 °C, střední hodnota, W/m.K 
0,145 0,145
0,145
0,126 0,101
Pevnost v tlaku (ASTM C 165), N/mm2  < 1,5 > 2,0 > 2,5
> 2,5 > 2,5

 PROMASIL®
Třída
-1000 -1000P -1100 -1000L -1100 SUPER
Klasifikační teplota °C 
1000
1000
1050
1000 1050
Objemová hmotnost kg/m3
245 285
285
300 300
Smrštění po 12 hodinách při teplotě 1000 °C, % 
1,3
1,3 < 2
(1050 °C)
0,5 < 2
(1050 °C)
Tepelná vodivost při 600 °C, střední hodnota, W/m.K 
0,145 0,145
0,145
0,126 0,101
Pevnost v tlaku (ASTM C 165), N/mm2  < 1,5 > 2,0 > 2,5
> 2,5 > 2,5
Dodávané formáty
< #Back#
Length mm  
   max 2500
Width mm  
   1200
Thickness mm         25, 30, 40, 50, 60    

Segments in all diameters, shaped parts and cut sections are available on request.


   PROMASIL®-1000 
   half-pipe sections
Inner diameter min.  
   10 mm
Outer diameter max.    330 mm
Pipe length      500 mm    
Length mm  
   max 2500
Width mm  
   1200
Thickness mm         25, 30, 40, 50, 60    

Segments in all diameters, shaped parts and cut sections are available on request.


   PROMASIL®-1000 
   half-pipe sections
Inner diameter min.  
   10 mm
Outer diameter max.    330 mm
Pipe length      500 mm    
Rozměrové tolerance
< #Back#
Délka mm  
   ± 3,0
Šířka mm  
   ± 3,0
Tloušťka mm         ± 0,5    


 

Délka mm  
   ± 3,0
Šířka mm  
   ± 3,0
Tloušťka mm         ± 0,5    


 

Zpracování a postup
< #Back#
PROMASIL®-1100 SUPER umožňuje rozsáhlé opracování pomocí nástrojů na obrábění dřeva a strojů CNC s nástroji s hroty z tvrdokovu a vytváření obrobených přířezů a speciálních tvarů.

Při řezání na požadovaný rozměr je nutno dodržovat doporučenou maximální koncentraci prachu vznikajícího na pracovišti. V místě řezání doporučujeme lokální odsávání prachu. Před opracováním požádejte svého místního obchodního zástupce o bezpečnostní list.
PROMASIL®-1100 SUPER umožňuje rozsáhlé opracování pomocí nástrojů na obrábění dřeva a strojů CNC s nástroji s hroty z tvrdokovu a vytváření obrobených přířezů a speciálních tvarů.

Při řezání na požadovaný rozměr je nutno dodržovat doporučenou maximální koncentraci prachu vznikajícího na pracovišti. V místě řezání doporučujeme lokální odsávání prachu. Před opracováním požádejte svého místního obchodního zástupce o bezpečnostní list.
Typické aplikace
< #Back#
Materiál PROMASIL® se využívá v nejrůznějších průmyslových aplikacích jako tepelná zadní izolace vysokoteplotní vyzdívky.

 • Výroba hliníku: pece pro vypalování anod a elektrolyzéry
 • Výroba oceli: tavicí a tepelně zušlechťovací pece
 • Sklářský průmysl: tavicí pece, pece pro tepelné zpracování a tváření
 • Výroba keramiky: komorové a tunelové pece, pecní vozíky
 • Výroba cementu: výměníky tepla a cyklonové odlučovače
 • Petrochemický průmysl: ohřevné pece, izolace provozního potrubí
 • Spotřebiče: domácí krby
Materiál PROMASIL® se využívá v nejrůznějších průmyslových aplikacích jako tepelná zadní izolace vysokoteplotní vyzdívky.

 • Výroba hliníku: pece pro vypalování anod a elektrolyzéry
 • Výroba oceli: tavicí a tepelně zušlechťovací pece
 • Sklářský průmysl: tavicí pece, pece pro tepelné zpracování a tváření
 • Výroba keramiky: komorové a tunelové pece, pecní vozíky
 • Výroba cementu: výměníky tepla a cyklonové odlučovače
 • Petrochemický průmysl: ohřevné pece, izolace provozního potrubí
 • Spotřebiče: domácí krby
Documents
< #Back#

Technické datové listy

 • PROMASIL®-1000L & -1100 Super : TECHNICAL DATA SHEET - ENGLISH #DownloadLabel#

Technické datové listy

 • PROMASIL®-1000L & -1100 Super : TECHNICAL DATA SHEET - ENGLISH #DownloadLabel#