PROMABOARD®

VLASTNOSTI A VÝHODY

 • Vysoká mechanická pevnost
 • Vysoká elektrická pevnost a odolnost vůči průrazu
 • Vysoká tepelná a teplotní odolnost
 • Vynikající obrobitelnost na nízké tolerance
 • Velkorozměrový formát
 • Odolnost a trvanlivost
 • Povrch neuvolňuje prach
 • Neobsahuje azbest

Technická kalciumsilikátová izolace

PROMABOARD® jsou kalciumsilikátové desky bez obsahu azbestu vyráběné v rozsahu měrných hmotností 1400 až 1800 kg/m3. Tyto velkoformátové desky jsou ideální jako náhrada materiálů obsahujících azbest ve všech průmyslových aplikacích.

PROMABOARD® je nehořlavá deska, kterou lze použít v aplikacích vyžadujících dobrou tepelnou odolnost, výbornou mechanickou stabilitu a vysoký elektrický odpor

Technické údaje
< #Back#

 

PROMABOARD®
Klasifikační teplota °C 
350
Objemová hmotnost kg/m3 
1600
Smrštění po 12 hodinách při teplotě 350 °C, %
0,5
Tepelná vodivost při 200 °C, střední hodnota, W/m.K
0,43
Pevnost v tlaku (ASTM C 165), N/mm2
75 

 

PROMABOARD®
Klasifikační teplota °C 
350
Objemová hmotnost kg/m3 
1600
Smrštění po 12 hodinách při teplotě 350 °C, %
0,5
Tepelná vodivost při 200 °C, střední hodnota, W/m.K
0,43
Pevnost v tlaku (ASTM C 165), N/mm2
75 
Dodávané formáty
< #Back#
Délka mm  
  2520, 2500 (edge planed)
Šířka mm  
  1240, 1220 (edge planed)
Tloušťka mm       6, 8, 10, 15, 18 

Jiné rozměry jsou dostupné na vyžádání.
Délka mm  
  2520, 2500 (edge planed)
Šířka mm  
  1240, 1220 (edge planed)
Tloušťka mm       6, 8, 10, 15, 18 

Jiné rozměry jsou dostupné na vyžádání.
Rozměrové tolerance
< #Back#
PROMABOARD® unedged sawn

Délka mm   
   ± 5,0
Šířka mm  
   ± 5,0
Tloušťka mm         ± 15  

PROMABOARD® edge planed

Délka mm   
   ± 2,5
Šířka mm  
   ± 2,5
Tloušťka mm         ± 15   

 

PROMABOARD® unedged sawn

Délka mm   
   ± 5,0
Šířka mm  
   ± 5,0
Tloušťka mm         ± 15  

PROMABOARD® edge planed

Délka mm   
   ± 2,5
Šířka mm  
   ± 2,5
Tloušťka mm         ± 15   

 

Zpracování a postup
< #Back#
Produkty PROMABOARD® lze přesně opracovat pomocí speciálních strojů a vhodných nástrojů. Podmínkou jejich použití jako přesných součástek pro stroje a zařízení je nutné přesné opracování

Při řezání na požadovanou velikost a obrábění na potřebný tvar je nutno dodržovat maximální přípustnou koncentraci prachu v ovzduší vznikajícího na pracovišti. Doporučuje se používat odsávání prachu.
Produkty PROMABOARD® lze přesně opracovat pomocí speciálních strojů a vhodných nástrojů. Podmínkou jejich použití jako přesných součástek pro stroje a zařízení je nutné přesné opracování

Při řezání na požadovanou velikost a obrábění na potřebný tvar je nutno dodržovat maximální přípustnou koncentraci prachu v ovzduší vznikajícího na pracovišti. Doporučuje se používat odsávání prachu.
Typické aplikace
< #Back#
 • Obložení indukčních pecí
 • Kotevní desky tvárníků, foukací hlavy a nístějové desky ve slévárnách
 • Izolace nadstaveb redukčních pecí
 • Zakázkové dílce komponent elektrické a tepelné izolace
 • Izolace příklopových lisů
 • Svařovací podložky
 • Zhášecí komůrky vypínačů
 • Konstrukce strojů a zařízení vyžadující vysokou pevnost a elekro-tepelně izolační vlastnosti
 • Stěny a obložení pecí
 • Náhrada desek obsahujících azbest
 • Obložení indukčních pecí
 • Kotevní desky tvárníků, foukací hlavy a nístějové desky ve slévárnách
 • Izolace nadstaveb redukčních pecí
 • Zakázkové dílce komponent elektrické a tepelné izolace
 • Izolace příklopových lisů
 • Svařovací podložky
 • Zhášecí komůrky vypínačů
 • Konstrukce strojů a zařízení vyžadující vysokou pevnost a elekro-tepelně izolační vlastnosti
 • Stěny a obložení pecí
 • Náhrada desek obsahujících azbest
Documents
< #Back#

Technické datové listy

 • DURATEC® & PROMABOARD® : TECHNICAL DATA SHEET - ENGLISH #DownloadLabel#

Technické datové listy

 • DURATEC® & PROMABOARD® : TECHNICAL DATA SHEET - ENGLISH #DownloadLabel#