MONALITE®-M1AT

VLASTNOSTI A VÝHODY

 • Nízká tepelná vodivost pro energeticky účinné izolační systémy
 • Nízká tepelná kapacita
 • Extrémně vysoká odolnost proti teplotnímu šoku a vysoká lomová houževnatost zajišťující dlouhou životnost
 • Nesmáčivost tekutými neželeznými kovy, netečnost vůči mazadlům jako např. nitrid boritý a grafit
 • Neobsahuje azbest
 • Rozměrová stabilita a odolnost proti otěruy
 • Vynikající obrobitelnost na nízké tolerance

Technická kalciumsilikátová izolace

MONALITE® je „technická keramika“ z kalciumsilikátu bez obsahu vyráběná v rozsahu měrných hmotností 850 až 1000 kg/m3. Materiály MONALITE® se standardně používají při odlévání hliníku, ve slévárenském průmyslu, v konstrukcích průmyslových pecí a v dalších oblastech průmyslové výroby.

MONALITE®-M1AT je zdokonalenou verzí s vyšší pevností a rozměrovou stálostí až do teploty 1000 °C.

Technické údaje
< #Back#

 

MONALITE®
Třída
-M1T  -M1AT
Klasifikační teplota °C 
1000 1000
Objemová hmotnost kg/m3 
850 970
Smrštění po 12 hodinách při teplotě 750 °C, % 
0,2
0,1
Tepelná vodivost při 600 °C, střední hodnota, W/m.K
0,25
0,27
Pevnost v tlaku (ASTM C 165), N/mm2
18 > 30

 

MONALITE®
Třída
-M1T  -M1AT
Klasifikační teplota °C 
1000 1000
Objemová hmotnost kg/m3 
850 970
Smrštění po 12 hodinách při teplotě 750 °C, % 
0,2
0,1
Tepelná vodivost při 600 °C, střední hodnota, W/m.K
0,25
0,27
Pevnost v tlaku (ASTM C 165), N/mm2
18 > 30
Dodávané formáty
< #Back#
Délka mm   
  (1250) / 2500
Šířka mm 
  1200
Thickness mm       13,1 / 19,5 / 25,8 / 38,5 / 51,2 (76,6 / 102,0)  <brtloušťka> </brtloušťka>

Jiné rozměry jsou dostupné na vyžádání.
Délka mm   
  (1250) / 2500
Šířka mm 
  1200
Thickness mm       13,1 / 19,5 / 25,8 / 38,5 / 51,2 (76,6 / 102,0)  <brtloušťka> </brtloušťka>

Jiné rozměry jsou dostupné na vyžádání.
Rozměrové tolerance
< #Back#
Délka mm   
   ± 1,0
Šířka mm  
   ± 1,0
Tloušťka mm         ± 0,4 
Délka mm   
   ± 1,0
Šířka mm  
   ± 1,0
Tloušťka mm         ± 0,4 
Zpracování a postup
< #Back#
Homogenní a jemně porézní struktura je ideální pro čisté a přesné obrábění. Materiály MONALITE® lze snadno opracovat pomocí dřevoobráběcích nebo kovoobráběcích strojů a speciálních nástrojů. Při řezání na požadovaný rozměr je nutno dodržovat maximální přípustnou koncentraci prachu vznikajícího na pracovišti. Obecně se doporučuje používat odsávání prachu.

Desky nebo přířezy z materiálu MONALITE® lze upevňovat na místo lepidlem nebo mechanickými prostředky, jako jsou šrouby nebo kotvy.
Homogenní a jemně porézní struktura je ideální pro čisté a přesné obrábění. Materiály MONALITE® lze snadno opracovat pomocí dřevoobráběcích nebo kovoobráběcích strojů a speciálních nástrojů. Při řezání na požadovaný rozměr je nutno dodržovat maximální přípustnou koncentraci prachu vznikajícího na pracovišti. Obecně se doporučuje používat odsávání prachu.

Desky nebo přířezy z materiálu MONALITE® lze upevňovat na místo lepidlem nebo mechanickými prostředky, jako jsou šrouby nebo kotvy.
Typické aplikace
< #Back#
Neželezné kovy

Díky své nesmáčivosti jsou produkty z materiálu MONALITE® ideální pro použití při odlévání neželezných kovů.
 • U odlévání předvalků a ingotů jako přechodové desky, plováky a žlaby
 • Nátokové skříně u kontilití
 • Koncovky u kontilití pásu
 • Vtokové vložky, trubice, trysky a obložení přivaděčů u nízkotlakého lití
 • Obložení žárové strany u dávkovacích / udržovacích pecí
 • Žlaby a hrázky
Při použití v kombinaci s řadou produktů vysoce výkonné izolace PROMASIL® nebo PROMALIGHT®/MICROTHERM® lze snížit tepelné ztráty, teplotu vyzdívky a hmotnost.

Konstrukce průmyslových pecí

 • Nosná obložení
 • Konstrukční izolace, kde se vyžaduje vysoká tepelná a/nebo mechanické zatížení
Petrochemický průmysl

 • Límce, těsnění a opěrné potrubní kroužky
 • Podložky a vložky
Neželezné kovy

Díky své nesmáčivosti jsou produkty z materiálu MONALITE® ideální pro použití při odlévání neželezných kovů.
 • U odlévání předvalků a ingotů jako přechodové desky, plováky a žlaby
 • Nátokové skříně u kontilití
 • Koncovky u kontilití pásu
 • Vtokové vložky, trubice, trysky a obložení přivaděčů u nízkotlakého lití
 • Obložení žárové strany u dávkovacích / udržovacích pecí
 • Žlaby a hrázky
Při použití v kombinaci s řadou produktů vysoce výkonné izolace PROMASIL® nebo PROMALIGHT®/MICROTHERM® lze snížit tepelné ztráty, teplotu vyzdívky a hmotnost.

Konstrukce průmyslových pecí

 • Nosná obložení
 • Konstrukční izolace, kde se vyžaduje vysoká tepelná a/nebo mechanické zatížení
Petrochemický průmysl

 • Límce, těsnění a opěrné potrubní kroužky
 • Podložky a vložky
Documents
< #Back#

Technické datové listy

Technické datové listy