Promat® Perlite

VLASTNOSTI A VÝHODY

 • Použití vysoce kvalitních surovin
 • Rozměrová stabilita
 • Nízké tepelné smrštění
 • Broušení všech strans
 • Vysoká pevnost v tlaku
 • Nízká tepelná vodivost
 • Použití na žárové straně
 • Vysoká odolnost proti teplotním šokům

Protipožární cihly

Lehčené žáruvzdorné cihly Promat® Perlite jsou určeny pro použití v pecích a zařízeních pro tepelné zpracování s malým mechanickým zatížením a bez korozních vlivů.

Jsou zvláště vhodné pro použití v kontinuálně pracujících zařízeních, jako jsou zařízení pro keramický průmysl (komorové, vozokomorové a tunelové pece), anodové pece a elektrolyzéry pro výrobu hliníku, koksovací pece, krakovací pece a výrobní jednotky v petrochemii a vyzdívky spalovacích komor.

Technické údaje
< #Back#


Promat®-Perlite
Třída
450 550
Klasifikační teplota °C 
900
900
Objemová hmotnost kg/m3
425
500
Smrštění po 24 hodinách při teplotě 850 °C, %
1,0
1,0
Tepelná vodivost při 600 °C, střední hodnota, W/m.K
0,14
0,16
Pevnost v tlaku (ASTM C 165), N/mm2
1,3
2,5


Promat®-Perlite
Třída
450 550
Klasifikační teplota °C 
900
900
Objemová hmotnost kg/m3
425
500
Smrštění po 24 hodinách při teplotě 850 °C, %
1,0
1,0
Tepelná vodivost při 600 °C, střední hodnota, W/m.K
0,14
0,16
Pevnost v tlaku (ASTM C 165), N/mm2
1,3
2,5
Dodávané formáty
< #Back#
  NF1 NF1/76  NF2
Délka mm
230
230 250
Šířka mm 
114
114 124
Tloušťka mm  64 76 64

Koncové a boční, obloukové cihly a ostatní kvalitativní třídy cihel, např. šamotové cihly, jsou dostupné na vyžádání.
  NF1 NF1/76  NF2
Délka mm
230
230 250
Šířka mm 
114
114 124
Tloušťka mm  64 76 64

Koncové a boční, obloukové cihly a ostatní kvalitativní třídy cihel, např. šamotové cihly, jsou dostupné na vyžádání.
Rozměrové tolerance
< #Back#
Hmotnost %
   ± 10
Délka a šířka mm  
   ± 1,0
Tloušťka mm         ± 1,0   

Hmotnost %
   ± 10
Délka a šířka mm  
   ± 1,0
Tloušťka mm         ± 1,0   

Typické aplikace
< #Back#
Lehčené žáruvzdorné cihly PROMATON® jsou určeny pro použití v pecích a zařízeních pro tepelné zpracování s malým mechanickým zatížením a bez korozních vlivů. Jsou zvláště vhodné pro použití v kontinuálně pracujících zařízeních, jako jsou:

 • zařízení pro keramický průmysl (komorové, vozokomorové a tunelové pece)
 • anodové pece a elektrolyzéry pro výrobu hliníku, koksovací pece
 • krakovací pece a výrobní jednotky v petrochemii
 • vyzdívky spalovacích komor
Lehčené žáruvzdorné cihly PROMATON® jsou určeny pro použití v pecích a zařízeních pro tepelné zpracování s malým mechanickým zatížením a bez korozních vlivů. Jsou zvláště vhodné pro použití v kontinuálně pracujících zařízeních, jako jsou:

 • zařízení pro keramický průmysl (komorové, vozokomorové a tunelové pece)
 • anodové pece a elektrolyzéry pro výrobu hliníku, koksovací pece
 • krakovací pece a výrobní jednotky v petrochemii
 • vyzdívky spalovacích komor