PROMACRETE®

VLASTNOSTI A VÝHODY

 • Hutný materiál
 • Žárobeton odolný vůči otěru
 • Určený pro vysokoteplotní aplikace do teploty 1650 °C

Žárovzdorné hmoty

PROMACRETE je vyvážená řada různých typů žárobetonu vhodná pro monolitické žáruvzdorné vyzdívky. Tyto produkty se skládají z vysoce žáruvzdorných surovin a hlinitanových cementů.

PROMACRETE jsou hutné žárobetony, odolné proti otěru, určené pro vysokoteplotní aplikace do teploty 1650 °C, např. pece, hořákové lavice, vozy tunelových pecí apod.

Technické údaje
< #Back#


PROMACRETE®
Třída
-PF 132/18 -PF 
145/20
-PF
148/23
-PF
158/23
 
-PF
165/25
-PST
165/24 
-PR
145/20 
Klasifikační teplota °C 
1320 1450
1480
1580  1650 1650  1450
Objemová hmotnost kg/m3
1830 2030
2270
2300  2490 2370
2000
Vratná tepelná roztažnost při 1000 °C  0,58 0,62 0,64 0,64 0,67 0,71 0,62
Tepelná vodivost při 1000 °C, střední hodnota, W/m.K
0,83
1,03
1,40
1,47 1,62 1,57
1,00
Pevnost v tlaku (ASTM C 165), N/mm2
17
@1200 °C
30
@1400 °C
90
@1400 °C
80
@1400 °C
90
@1600 °C
20
@1400 °C
18
@1400 °C


PROMACRETE®
Třída
-PF 132/18 -PF 
145/20
-PF
148/23
-PF
158/23
 
-PF
165/25
-PST
165/24 
-PR
145/20 
Klasifikační teplota °C 
1320 1450
1480
1580  1650 1650  1450
Objemová hmotnost kg/m3
1830 2030
2270
2300  2490 2370
2000
Vratná tepelná roztažnost při 1000 °C  0,58 0,62 0,64 0,64 0,67 0,71 0,62
Tepelná vodivost při 1000 °C, střední hodnota, W/m.K
0,83
1,03
1,40
1,47 1,62 1,57
1,00
Pevnost v tlaku (ASTM C 165), N/mm2
17
@1200 °C
30
@1400 °C
90
@1400 °C
80
@1400 °C
90
@1600 °C
20
@1400 °C
18
@1400 °C
Zpracování a postup
< #Back#
 1. Hmoty PROMACRETE jsou dodávány jako suché směsi v pytlích. Během dopravy může dojít k odmísení směsi, proto se doporučuje nasypat do míchačky celý obsah pytle. Jestliže bude použita pouze část obsahu, doporučuje se před použitím pytel promíchat ručně.
 2. Pro přípravu žárobetonu se používá pouze čistá voda. Kyselá voda, měkká voda, nebo voda s obsahem síranů snižuje pevnost žárobetonu a vede k výskytu strukturních vad.
 3. Potřebné množství vody pro přípravu žárobetonu je konstantní. Míchání žárobetonu by mělo trvat 1 až 4 minuty.
 4. Následující test, který je možné provést „na místě“, vám pomůže odhadnout, zda již bylo dosaženo správné konzistence: z míchané směsi utvořte kouli, velikosti sněhové koule, a hoďte ji cca 30 cm do vzduchu a opět ji chyťte. Jestliže si koule zachová svůj tvar, je konzistence správná. Jestliže se koule rozdrobí, směs je příliš suchá, propadnou-li kapky mezi prsty, je směs příliš vlhká.
 5. Produkty PROMACRETE mohou být zhutněny ihned po přípravě použitím běžných prostředků. Jestliže již začalo tuhnutí, neprovádějte další zhutňování.
 6. Produkty PROMACRETE mohou být zhutněny ihned po přípravě použitím běžných prostředků. Jestliže již začalo tuhnutí, neprovádějte další zhutňování.
 7. Počátek tuhnutí se výrazně oddaluje při teplotě pod +5 °C. Zajistěte proto, aby teplota žárobetonu neklesla pod +5 °C. Nikdy nepoužívejte zmrzlý materiál.
 8. Pro temperování dodržujte následující pravidla: Doba tuhnutí: 3 dny; udržujte teplotu cca 100 °C po dobu 24 h; udržujte teplotu cca 200 °C po dobu 48 h; od 200 do 600 °C zahřívejte rychlostí cca 20 K/h; od 600 °C do požadované teploty zahřívejte rychlostí cca 30 K/h.
 1. Hmoty PROMACRETE jsou dodávány jako suché směsi v pytlích. Během dopravy může dojít k odmísení směsi, proto se doporučuje nasypat do míchačky celý obsah pytle. Jestliže bude použita pouze část obsahu, doporučuje se před použitím pytel promíchat ručně.
 2. Pro přípravu žárobetonu se používá pouze čistá voda. Kyselá voda, měkká voda, nebo voda s obsahem síranů snižuje pevnost žárobetonu a vede k výskytu strukturních vad.
 3. Potřebné množství vody pro přípravu žárobetonu je konstantní. Míchání žárobetonu by mělo trvat 1 až 4 minuty.
 4. Následující test, který je možné provést „na místě“, vám pomůže odhadnout, zda již bylo dosaženo správné konzistence: z míchané směsi utvořte kouli, velikosti sněhové koule, a hoďte ji cca 30 cm do vzduchu a opět ji chyťte. Jestliže si koule zachová svůj tvar, je konzistence správná. Jestliže se koule rozdrobí, směs je příliš suchá, propadnou-li kapky mezi prsty, je směs příliš vlhká.
 5. Produkty PROMACRETE mohou být zhutněny ihned po přípravě použitím běžných prostředků. Jestliže již začalo tuhnutí, neprovádějte další zhutňování.
 6. Produkty PROMACRETE mohou být zhutněny ihned po přípravě použitím běžných prostředků. Jestliže již začalo tuhnutí, neprovádějte další zhutňování.
 7. Počátek tuhnutí se výrazně oddaluje při teplotě pod +5 °C. Zajistěte proto, aby teplota žárobetonu neklesla pod +5 °C. Nikdy nepoužívejte zmrzlý materiál.
 8. Pro temperování dodržujte následující pravidla: Doba tuhnutí: 3 dny; udržujte teplotu cca 100 °C po dobu 24 h; udržujte teplotu cca 200 °C po dobu 48 h; od 200 do 600 °C zahřívejte rychlostí cca 20 K/h; od 600 °C do požadované teploty zahřívejte rychlostí cca 30 K/h.
Typické aplikace
< #Back#
Materiál PROMACRETE se používá zejména pro pece
Materiál PROMACRETE se používá zejména pro pece