PROMACAST

VLASTNOSTI A VÝHODY

 • Odolnost proti stlačení
 • Vysoká teplotní odolnost
 • Lehčený žárobeton
 • Pro mechanicky méně namáhané zóny do teploty 1370 °C

Žárovzdorné hmoty

PROMACAST je vyvážená řada různých typů žárobetonu vhodná pro monolitické žáruvzdorné vyzdívky. Tyto produkty se skládají z vysoce žáruvzdorných surovin a hlinitanových cementů. 

Lehčené žárobetony PROMACAST jsou charakteristické vysokou pevností v tlaku a odolností proti působení vysokých teplot, a jsou určeny pro mechanicky méně namáhané zóny do teploty 1370 °C, např. hořákové lavice, boční stěny a zadní vyzdívky.

Technické údaje
< #Back#


PROMACAST

105/05 110/09 115/14 137/14 
Klasifikační teplotae °C
1060
1140
1160
1380
Objemová hmotnost kg/m3
500
920
1350
1400
Vratná tepelná roztažnost při 1000 °C °C  0,55  0,55  0,56  0,61
Tepelná vodivost při 1000 °C, střední hodnota, W/m.K

0,30
0,46
0,56
Pevnost v tlaku @1000 °C, N/mm2
0,9
2,0
8,0
12 @1200 °C


PROMACAST

105/05 110/09 115/14 137/14 
Klasifikační teplotae °C
1060
1140
1160
1380
Objemová hmotnost kg/m3
500
920
1350
1400
Vratná tepelná roztažnost při 1000 °C °C  0,55  0,55  0,56  0,61
Tepelná vodivost při 1000 °C, střední hodnota, W/m.K

0,30
0,46
0,56
Pevnost v tlaku @1000 °C, N/mm2
0,9
2,0
8,0
12 @1200 °C
Zpracování a postup
< #Back#
 1. Hmoty PROMACAST jsou dodávány jako suché směsi v pytlích. Během dopravy může dojít k odmísení směsi, proto se doporučuje nasypat do míchačky celý obsah pytle. Jestliže bude použita pouze část obsahu, doporučuje se před použitím pytel promíchat ručně.
 2. Pro přípravu žárobetonu se používá pouze čistá voda. Kyselá voda, měkká voda, nebo voda s obsahem síranů snižuje pevnost žárobetonu a vede k výskytu strukturních vad.
 3. Potřebné množství vody pro přípravu žárobetonu je konstantní. Míchání žárobetonu by mělo trvat 1 až 4 minuty.
 4. Následující test, který je možné provést „na místě“, vám pomůže odhadnout, zda již bylo dosaženo správné konzistence: z míchané směsi utvořte kouli, velikosti sněhové koule, a hoďte ji cca 30 cm do vzduchu a opět ji chyťte. Jestliže si koule zachová svůj tvar, je konzistence správná. Jestliže se koule rozdrobí, směs je příliš suchá, propadnou-li kapky mezi prsty, je směs příliš vlhká.
 5. Produkty PROMACAST mohou být zhutněny ihned po přípravě použitím běžných prostředků. Jestliže již začalo tuhnutí, neprovádějte další zhutňování.
 6. Hmota PROMACAST musí obsahovat určité množství záměsové vody, aby proběhlo dostatečné vytvrdnutí. Proto je nezbytné chránit žárobeton min. 24 hodin proti vyschnutí.
 7. Počátek tuhnutí se výrazně oddaluje při teplotě pod +5 °C. Zajistěte proto, aby teplota žárobetonu neklesla pod +5 °C. Nikdy nepoužívejte zmrzlý materiál.
 8. Pro temperování dodržujte následující pravidla: Doba tuhnutí: 3 dny; udržujte teplotu cca 100 °C po dobu 24 h; udržujte teplotu cca 200 °C po dobu 48 h; od 200 do 600 °C zahřívejte rychlostí cca 20 K/h; od 600 °C do požadované teploty zahřívejte rychlostí cca 30 K/h.
 1. Hmoty PROMACAST jsou dodávány jako suché směsi v pytlích. Během dopravy může dojít k odmísení směsi, proto se doporučuje nasypat do míchačky celý obsah pytle. Jestliže bude použita pouze část obsahu, doporučuje se před použitím pytel promíchat ručně.
 2. Pro přípravu žárobetonu se používá pouze čistá voda. Kyselá voda, měkká voda, nebo voda s obsahem síranů snižuje pevnost žárobetonu a vede k výskytu strukturních vad.
 3. Potřebné množství vody pro přípravu žárobetonu je konstantní. Míchání žárobetonu by mělo trvat 1 až 4 minuty.
 4. Následující test, který je možné provést „na místě“, vám pomůže odhadnout, zda již bylo dosaženo správné konzistence: z míchané směsi utvořte kouli, velikosti sněhové koule, a hoďte ji cca 30 cm do vzduchu a opět ji chyťte. Jestliže si koule zachová svůj tvar, je konzistence správná. Jestliže se koule rozdrobí, směs je příliš suchá, propadnou-li kapky mezi prsty, je směs příliš vlhká.
 5. Produkty PROMACAST mohou být zhutněny ihned po přípravě použitím běžných prostředků. Jestliže již začalo tuhnutí, neprovádějte další zhutňování.
 6. Hmota PROMACAST musí obsahovat určité množství záměsové vody, aby proběhlo dostatečné vytvrdnutí. Proto je nezbytné chránit žárobeton min. 24 hodin proti vyschnutí.
 7. Počátek tuhnutí se výrazně oddaluje při teplotě pod +5 °C. Zajistěte proto, aby teplota žárobetonu neklesla pod +5 °C. Nikdy nepoužívejte zmrzlý materiál.
 8. Pro temperování dodržujte následující pravidla: Doba tuhnutí: 3 dny; udržujte teplotu cca 100 °C po dobu 24 h; udržujte teplotu cca 200 °C po dobu 48 h; od 200 do 600 °C zahřívejte rychlostí cca 20 K/h; od 600 °C do požadované teploty zahřívejte rychlostí cca 30 K/h.
Typické aplikace
< #Back#
Materiál PROMACAST se používá zejména pro pece.
Materiál PROMACAST se používá zejména pro pece.