Zákonné prohlášení

I. Webová stránka HPI

Webovou stránku HPI tvoří globální obsah, týkající se mezinárodního obchodu společnosti Promat High Performance Insulation a obsah pro jednotlivé země, související s lokálním obchodováním a působením místních společností Promat.

Globální obsah na webové stránce vlastní a spravuje společnost Promat International N.V., společnost řádně registrovaná dle zákonů Belgie.

Lokální obsah na stránkách jednotlivých zemí vlastní místní společnosti Promat.

II. Odmítnutí odpovědnosti

Odmítnutí odpovědnosti za webovou stránku
Společnost Promat nenese odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody vzniklé v důsledku použití této webové stránky nebo přístupu na jakoukoli odkazovanou webovou stránku nebo spoléhání se na jakýkoli její obsah. Toto obecné odmítnutí odpovědnosti nijak neomezují ani nepozměňují žádná následující konkrétní upozornění a odmítnutí odpovědnosti a neusiluje o vyloučení odpovědnosti ve vztahu k zárukám předpokládaným ze zákona, které nelze vyloučit.

Obsah webové stránky
Údaje uvedené na této webové stránce slouží pouze pro informaci a společnost Promat neposkytuje žádnou záruku ve vztahu k poskytnutým informacím. Společnost Promat usiluje o udržování správnosti a aktuálnosti této webové stránky, avšak vydává žádné prohlášení týkající se vhodnosti informací obsažených na webových stránkách pro jakýkoli účel.

Specifická upozornění a odmítnutí odpovědnosti
Společnost Promat doporučuje osobám, aby provedly individuální a/nebo nezávislou antivirovou kontrolu při výběru materiálů z této webové stránky, které jsou běžně bez přítomnosti virů, červů nebo trojských koní, které by mohly narušit nebo poškodit jednotlivé počítačové systémy. Společnost Promat nemůže přijmout žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené v důsledku takového vlivu.

Odkazované webové stránky
Jakékoli odkazy uvedené na této webové stránce směřující na jiné webové stránky neznamenají jakoukoli podporu, schválení, doporučení nebo preferenci ze strany společnosti Promat. Společnost Promat nenese žádnou odpovědnost za postupy týkající se ochrany údajů nebo jakýkoli obsah těchto odkazovaných webových stránek.

Aktualizace
Doporučujeme, aby každý, kdo přímo či nepřímo použije informace z webové stránky společnosti Promat, aby jako zdroj těchto informací uvedl webovou stránku společnosti Promat a nikoli jiné webové stránky. Jiné zdroje mohou tyto informace nějakým způsobem pozměnit a/nebo vypustit fakta důležitá pro pochopení a použití těchto informací. Ačkoliv vlastníci / hostitelé této webové stránky vynakládají maximální možné profesionální úsilí k tomu, aby poskytovali přesné, úplné a fakticky správné informace, občas může docházet k určitým přirozeným nebo implikovaným změnám způsobeným přirozeným vývojem vnější nebo vnitřní obchodní situace mimo kontrolu společnosti Promat, zejména v období mezi pravidelnými aktualizacemi webové stránky. Je důležité mít na paměti, že některé, ne-li všechny tyto změny, NEMUSÍ být oznámeny prostřednictvím této oficiální webové stránky.

Autorské právo
Obsah a grafické provedení této webové stránky je předmětem zákonných autorských práv ve vlastnictví společnosti Promat a/nebo předmětem smlouvy na použití materiálů na základě licence od třetích stran vlastnících autorská práva. Obsah webové stránky se nesmí reprodukovat v žádné formě ani žádnými prostředky, tj. kopírovat, reprodukovat, upravovat, měnit, modifikovat, tisknout, distribuovat, publikovat, přenášet nebo z jakékoli části této webové stránky vytvářet odvozená díla bez předchozího specifického písemného souhlasu společnosti Promat.

III. Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo vytvořeno k prokázání závazku společnosti Promat k ochraně soukromí návštěvníků této webové stránky.

Sdílení a zveřejňování informací
Společnost Promat je dynamickou a nedílnou součástí skupiny Etex Group a vaše osobní údaje mohou být sdíleny mezi kancelářemi organizace nebo s důvěryhodnými, autorizovanými dealery po celém světě. Všechny takové subjekty se řídí tímto prohlášením o ochraně osobních údajů a jsou vázány příslušnými smlouvami o povinnosti zachovávat důvěrnost informací a o přenosu dat.

Vaše práva
Máte právo upravit, změnit nebo opravit jakékoli údaje, které jste již poskytli společnosti Promat. Informujte společnost Promat prostřednictvím příslušné e-mailové kontaktní adresy, aby společnost Promat mohla zajistit přesnost a aktuálnost údajů.

Možnost změny prohlášení o ochraně osobních údajů
Společnost Promat má právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů bez předchozího oznámení čas od času změnit. Jakékoli provedené významné změny mohou, ale nemusí být oznámeny na této oficiální webové stránce.
...