PROMATON® (norma ASTM)

VLASTNOSTI A VÝHODY

 • Použití vysoce kvalitních surovin
 • Rozměrová stabilita
 • Nízké tepelné smrštění
 • Broušení všech stran
 • Vysoká pevnost v tlaku
 • Nízká tepelná vodivost
 • Použití na žárové straně
 • Vysoká odolnost proti teplotním šokům

Lehčené žáruvzdorné cihly pro elektrolytické redukční pece

Lehčené žáruvzdorné cihly PROMATON® jsou vyráběny z velmi čistých surovin a jemných vyhořívajících složek technologií lití nebo vytlačování a jsou vypalovány v moderních pecích. Kvalita výroby je ověřena a certifikovaná podle ISO 9001.

Technické údaje
< #Back#

PROMATON® (norma ASTM)
Třída
23HD 26 28   30 32  33  34 
Klasifikační teplota °C 
1260
1430
1540  1650 1760  1820 1870
Objemová hmotnost kg/m3
580
800
900  1040  1200
1600 1450
Smrštění po 24 h, 30 K pod klasifikační teplotou, % 
0,1
0,5
0,5 0,7 0,4 0,0
0,3
Tepelná vodivost při 1000 °C, střední hodnota, W/m.K
0,30
0,34
0,40 0,46 0,62
1,20 1,15
Pevnost v tlaku (ASTM C 165), N/mm2
1,2
2,0 3,0 3,1
3,2 18
12

PROMATON® (norma ASTM)
Třída
23HD 26 28   30 32  33  34 
Klasifikační teplota °C 
1260
1430
1540  1650 1760  1820 1870
Objemová hmotnost kg/m3
580
800
900  1040  1200
1600 1450
Smrštění po 24 h, 30 K pod klasifikační teplotou, % 
0,1
0,5
0,5 0,7 0,4 0,0
0,3
Tepelná vodivost při 1000 °C, střední hodnota, W/m.K
0,30
0,34
0,40 0,46 0,62
1,20 1,15
Pevnost v tlaku (ASTM C 165), N/mm2
1,2
2,0 3,0 3,1
3,2 18
12
Dimensions & size availability
< #Back#
  NF1 NF1/76  NF2
Délka mm
230
230 250
Šířka mm 
114
114 124
Tloušťka mm  64 76 64

Koncové a boční, obloukové cihly a ostatní kvalitativní třídy cihel, např. šamotové cihly, jsou dostupné na vyžádání.
  NF1 NF1/76  NF2
Délka mm
230
230 250
Šířka mm 
114
114 124
Tloušťka mm  64 76 64

Koncové a boční, obloukové cihly a ostatní kvalitativní třídy cihel, např. šamotové cihly, jsou dostupné na vyžádání.
Production tolerances
< #Back#
Hmotnost %
   ± 10
Délka a šířka mm  
   ± 1,0
Tloušťka mm         ± 1,0   
Hmotnost %
   ± 10
Délka a šířka mm  
   ± 1,0
Tloušťka mm         ± 1,0   
Typické aplikace
< #Back#
Lehčené žáruvzdorné cihly PROMATON® jsou určeny pro použití v pecích a zařízeních pro tepelné zpracování s malým mechanickým zatížením a bez korozních vlivů. Jsou zvláště vhodné pro použití v kontinuálně pracujících zařízeních, jako jsou:

 • zařízení pro keramický průmysl (komorové, vozokomorové a tunelové pece)
 • anodové pece a elektrolyzéry pro výrobu hliníku, koksovací pece
 • krakovací pece a výrobní jednotky v petrochemii
 • vyzdívky spalovacích komor
Lehčené žáruvzdorné cihly PROMATON® jsou určeny pro použití v pecích a zařízeních pro tepelné zpracování s malým mechanickým zatížením a bez korozních vlivů. Jsou zvláště vhodné pro použití v kontinuálně pracujících zařízeních, jako jsou:

 • zařízení pro keramický průmysl (komorové, vozokomorové a tunelové pece)
 • anodové pece a elektrolyzéry pro výrobu hliníku, koksovací pece
 • krakovací pece a výrobní jednotky v petrochemii
 • vyzdívky spalovacích komor