PROMATON® (ISO)

VLASTNOSTI A VÝHODY

 • Použití vysoce kvalitních surovin
 • Rozměrová stabilita
 • Nízké tepelné smrštění
 • Broušení všech stran
 • Vysoká pevnost v tlaku
 • Nízká tepelná vodivost
 • Použití na žárové straně
 • Vysoká odolnost proti teplotním šokům

Lehčené žáruvzdorné cihly pro elektrolytické redukční pece

Lehčené žáruvzdorné cihly PROMATON® jsou vyráběny z velmi čistých surovin a jemných vyhořívajících složek technologií lití nebo vytlačování a jsou vypalovány v moderních pecích. Kvalita výroby je ověřena a certifikovaná podle ISO 9001.

Technické údaje
< #Back#


PROMATON® (ISO)
Třída
130/06 135/08 135/09 140/11 
Klasifikační teplota °C 
1300
1350
1350
1400
Objemová hmotnost kg/m3
650
820
900
1100
Smrštění po 24 hodinách při klasifikační teplotě, %  
0,5
0,5
0,5
0,9
Tepelná vodivost při 1000 °C, střední hodnota, W/m.K 
0,30
0,37
0,40
0,45
Pevnost v tlaku (ASTM C 165), N/mm2
1,3
2,5
4,0
6,0


PROMATON® (ISO)
Třída
130/06 135/08 135/09 140/11 
Klasifikační teplota °C 
1300
1350
1350
1400
Objemová hmotnost kg/m3
650
820
900
1100
Smrštění po 24 hodinách při klasifikační teplotě, %  
0,5
0,5
0,5
0,9
Tepelná vodivost při 1000 °C, střední hodnota, W/m.K 
0,30
0,37
0,40
0,45
Pevnost v tlaku (ASTM C 165), N/mm2
1,3
2,5
4,0
6,0
Dodávané formáty
< #Back#
  NF1 NF1/76  NF2
Délka mm
230
230 250
Šířka mm 
114
114 124
Tloušťka mm  64 76 64

Koncové a boční, obloukové cihly a ostatní kvalitativní třídy cihel, např. šamotové cihly, jsou dostupné na vyžádání.
  NF1 NF1/76  NF2
Délka mm
230
230 250
Šířka mm 
114
114 124
Tloušťka mm  64 76 64

Koncové a boční, obloukové cihly a ostatní kvalitativní třídy cihel, např. šamotové cihly, jsou dostupné na vyžádání.
Production tolerances
< #Back#
Hmotnost %
   ± 10
Délka a šířka mm  
   ± 1,0
Tloušťka mm         ± 1,0   


 

Hmotnost %
   ± 10
Délka a šířka mm  
   ± 1,0
Tloušťka mm         ± 1,0   


 

Typické aplikace
< #Back#
Lehčené žáruvzdorné cihly PROMATON® jsou určeny pro použití v pecích a zařízeních pro tepelné zpracování s malým mechanickým zatížením a bez korozních vlivů. Jsou zvláště vhodné pro použití v kontinuálně pracujících zařízeních, jako jsou:

 • zařízení pro keramický průmysl (komorové, vozokomorové a tunelové pece);
 • anodové pece a elektrolyzéry pro výrobu hliníku, koksovací pece
 • krakovací pece a výrobní jednotky v petrochemii
 • vyzdívky spalovacích komor
Lehčené žáruvzdorné cihly PROMATON® jsou určeny pro použití v pecích a zařízeních pro tepelné zpracování s malým mechanickým zatížením a bez korozních vlivů. Jsou zvláště vhodné pro použití v kontinuálně pracujících zařízeních, jako jsou:

 • zařízení pro keramický průmysl (komorové, vozokomorové a tunelové pece);
 • anodové pece a elektrolyzéry pro výrobu hliníku, koksovací pece
 • krakovací pece a výrobní jednotky v petrochemii
 • vyzdívky spalovacích komor