PROMATHERM®-VE 250

VLASTNOSTI A VÝHODY

 • Samonosné velkoformátové desky
 • Vysoká odolnost při konstantním tepelném zatížení
 • Minimum tepelných mostů
 • Odolnost proti vibracím
 • Ochrana proti požáru a hluku
 • Dlouhá životnost
 • Rozměrová stálost, nízká teplotní roztažnost
 • Spolehlivý a variabilní způsob připevnění
 • Paropropustná deska, nevznikají kondenzáty
 • Odolnost proti korozi a hnilobě

Kompozitní izolační desky pro sušárny

Produkty PROMATHERM®-VE jsou tuhé kompozitní desky s vynikajícími izolačními vlastnostmi a tepelně odolným jádrem, které jsou ideální pro mechanicky samonosné konstrukce. Lze je používat jako prefabrikované dílce pro stěnu a stropy. Desky PROMATHERM®-VE100 mají jádro z tvrdé polyuretanové pěny. Desky PROMATHERM®-VE150,-VE250 a -VE400 mají jádro z minerálních vláken.

PROMATHERM®-VE 250 je standardní deska krytá dvěma deskami PROMATECT® o tloušťce 6 mm s klasifikační teplotou 250 °C.

Technické údaje
< #Back#
PROMATHERM® 
Třída
-VE 100 -VE 150
-VE 250
-VE 400
Klasifikační teplota °C 
100 150
250 400
      Izolační deska
PROMATECT®-H
Jádro z minerálních vláken
PROMALAN®-CR
Izolační deska  
PROMATECT®-H
Jádro z minerálních vláken
PROMALAN®-CR
Objemová hmotnost kg/m3

870
150 870 150 
Tepelná vodivost při 100 °C,
střední hodnota, W/m.K 


0,170
0,050 0,170
0,050
Pevnost v tlaku N/mm2 

9,3
0,115 9,3
0,115
<
PROMATHERM® 
Třída
-VE 100 -VE 150
-VE 250
-VE 400
Klasifikační teplota °C 
100 150
250 400
      Izolační deska
PROMATECT®-H
Jádro z minerálních vláken
PROMALAN®-CR
Izolační deska  
PROMATECT®-H
Jádro z minerálních vláken
PROMALAN®-CR
Objemová hmotnost kg/m3

870
150 870 150 
Tepelná vodivost při 100 °C,
střední hodnota, W/m.K 


0,170
0,050 0,170
0,050
Pevnost v tlaku N/mm2 

9,3
0,115 9,3
0,115
<
Dodávané formáty
< #Back#
  PROMATHERM®
Třída -VE 250 -VE 400
Délka mm
2500 2500, 3000
Šířka mm 1250 1250
Tloušťka krycí desky  mm 
6 8
Tloušťka dílce  mm 40, 60, 80, 100  45, 65, 85, 105 
Tloušťka jádra mm
28, 48, 68, 88  28, 48, 68, 88 
Hmotnost kg/m2  15, 18, 21, 24  19, 22, 25, 28 
  PROMATHERM®
Třída -VE 250 -VE 400
Délka mm
2500 2500, 3000
Šířka mm 1250 1250
Tloušťka krycí desky  mm 
6 8
Tloušťka dílce  mm 40, 60, 80, 100  45, 65, 85, 105 
Tloušťka jádra mm
28, 48, 68, 88  28, 48, 68, 88 
Hmotnost kg/m2  15, 18, 21, 24  19, 22, 25, 28 
Rozměrové tolerance
< #Back#
Délka mm   
  ± 5,0  
Šířka mm  
  ± 5,0
Tloušťka mm       ± 3,0   
Délka mm   
  ± 5,0  
Šířka mm  
  ± 5,0
Tloušťka mm       ± 3,0   
Zpracování a postup
< #Back#
Dílce PROMATHERM®-VE lze snadno opracovávat a řezat na požadovaný rozměr pomocí speciálních nástrojů.

Desky PROMATHERM®-VE s krycími deskami PROMATECT® lze snadno řezat, vrtat nebo frézovat pomocí dřevoobráběcích nebo kovoobráběcích strojů a speciálních nástrojů.

Při řezání na požadovanou velikost a obrábění na potřebný tvar je nutno dodržovat maximální přípustnou koncentraci prachu v ovzduší vznikajícího na pracovišti. V místě práce se doporučuje použít lokální odsávání prachu.
Dílce PROMATHERM®-VE lze snadno opracovávat a řezat na požadovaný rozměr pomocí speciálních nástrojů.

Desky PROMATHERM®-VE s krycími deskami PROMATECT® lze snadno řezat, vrtat nebo frézovat pomocí dřevoobráběcích nebo kovoobráběcích strojů a speciálních nástrojů.

Při řezání na požadovanou velikost a obrábění na potřebný tvar je nutno dodržovat maximální přípustnou koncentraci prachu v ovzduší vznikajícího na pracovišti. V místě práce se doporučuje použít lokální odsávání prachu.
Typické aplikace
< #Back#
 • Sušicí zařízení
 • Pekařské pece
 • Stavba strojů a zařízení
 • Ventilační a klimatizační systémy
 • Vlhké prostory
 • Kouřovody
 • Sušicí zařízení
 • Pekařské pece
 • Stavba strojů a zařízení
 • Ventilační a klimatizační systémy
 • Vlhké prostory
 • Kouřovody