MONALITE® M1-A

VLASTNOSTI A VÝHODY

 • Nízká tepelná vodivost pro energeticky účinné izolační systémy
 • Nízká tepelná kapacita
 • Extrémně vysoká odolnost proti teplotnímu šoku a vysoká lomová houževnatost zajišťující dlouhou životnost
 • Nesmáčivost tekutými neželeznými kovy, netečnost vůči mazadlům jako např. nitrid boritý a grafit
 • Neobsahuje azbest
 • Rozměrová stabilita a odolnost proti otěruy
 • Vynikající obrobitelnost na nízké tolerance

Technická kalciumsilikátová izolace pro aplikace v barevné metalurgii

MONALITE® je „technická keramika“ z kalciumsilikátu bez obsahu vyráběná v rozsahu měrných hmotností 850 až 1000 kg/m3. Materiály MONALITE® se standardně používají při odlévání hliníku, ve slévárenském průmyslu, v konstrukcích průmyslových pecí a v dalších oblastech průmyslové výroby.

MONALITE® M1-A je zdokonalenou verzí s vyšší pevností a rozměrovou stálostí až do teploty 1000 °C.

Technické údaje
< #Back#

MONALITE®
Třída
M1  M1-A
Klasifikační teplota °C 
850 1000
Objemová hmotnost kg/m3 
850 970
Smrštění po 12 hodinách při teplotě 750 °C, % 
< 0,1
< 0,02
Tepelná vodivost při 600 °C, střední hodnota, W/m.K
0,227
0,224
Pevnost v tlaku (ASTM C 165), N/mm2
17 35

MONALITE®
Třída
M1  M1-A
Klasifikační teplota °C 
850 1000
Objemová hmotnost kg/m3 
850 970
Smrštění po 12 hodinách při teplotě 750 °C, % 
< 0,1
< 0,02
Tepelná vodivost při 600 °C, střední hodnota, W/m.K
0,227
0,224
Pevnost v tlaku (ASTM C 165), N/mm2
17 35
Dodávané formáty
< #Back#
Délka mm   
  2500
Šířka mm 
  1200
Thickness mm       13,1, 19,5, 25,8, 32,2, 38,5, 51,2, 76,6   

Jiné rozměry jsou dostupné na vyžádání.
Délka mm   
  2500
Šířka mm 
  1200
Thickness mm       13,1, 19,5, 25,8, 32,2, 38,5, 51,2, 76,6   

Jiné rozměry jsou dostupné na vyžádání.
Rozměrové tolerance
< #Back#
Délka mm   
   ± 5,0
Šířka mm  
   ± 5,0
Tloušťka mm         + 0/-0,8   
Délka mm   
   ± 5,0
Šířka mm  
   ± 5,0
Tloušťka mm         + 0/-0,8   
Zpracování a postup
< #Back#
Homogenní a jemně porézní struktura je ideální pro čisté a přesné obrábění. Materiály MONALITE® lze snadno opracovat pomocí dřevoobráběcích nebo kovoobráběcích strojů a speciálních nástrojů. Při řezání na požadovaný rozměr je nutno dodržovat maximální přípustnou koncentraci prachu vznikajícího na pracovišti. Obecně se doporučuje používat odsávání prachu.

Desky nebo přířezy z materiálu MONALITE® lze upevňovat na místo lepidlem nebo mechanickými prostředky, jako jsou šrouby nebo kotvy.
Homogenní a jemně porézní struktura je ideální pro čisté a přesné obrábění. Materiály MONALITE® lze snadno opracovat pomocí dřevoobráběcích nebo kovoobráběcích strojů a speciálních nástrojů. Při řezání na požadovaný rozměr je nutno dodržovat maximální přípustnou koncentraci prachu vznikajícího na pracovišti. Obecně se doporučuje používat odsávání prachu.

Desky nebo přířezy z materiálu MONALITE® lze upevňovat na místo lepidlem nebo mechanickými prostředky, jako jsou šrouby nebo kotvy.
Typické aplikace
< #Back#
Neželezné kovy

Díky své nesmáčivosti jsou produkty z materiálu MONALITE® ideální pro použití při odlévání neželezných kovů.
 • U odlévání předvalků a ingotů jako přechodové desky, plováky a žlaby
 • Nátokové skříně u kontilití
 • Koncovky u kontilití pásu
 • Vtokové vložky, trubice, trysky a obložení přivaděčů u nízkotlakého lití
 • Obložení žárové strany u dávkovacích / udržovacích pecí
 • Žlaby a hrázky
Při použití v kombinaci s řadou produktů vysoce výkonné izolace PROMASIL® nebo PROMALIGHT®/MICROTHERM® lze snížit tepelné ztráty, teplotu vyzdívky a hmotnost.

Konstrukce průmyslových pecí

 • Nosná obložení
 • Konstrukční izolace, kde se vyžaduje vysoká tepelná a/nebo mechanické zatížení
Petrochemický průmysl

 • Límce, těsnění a opěrné potrubní kroužky
 • Podložky a vložky
Neželezné kovy

Díky své nesmáčivosti jsou produkty z materiálu MONALITE® ideální pro použití při odlévání neželezných kovů.
 • U odlévání předvalků a ingotů jako přechodové desky, plováky a žlaby
 • Nátokové skříně u kontilití
 • Koncovky u kontilití pásu
 • Vtokové vložky, trubice, trysky a obložení přivaděčů u nízkotlakého lití
 • Obložení žárové strany u dávkovacích / udržovacích pecí
 • Žlaby a hrázky
Při použití v kombinaci s řadou produktů vysoce výkonné izolace PROMASIL® nebo PROMALIGHT®/MICROTHERM® lze snížit tepelné ztráty, teplotu vyzdívky a hmotnost.

Konstrukce průmyslových pecí

 • Nosná obložení
 • Konstrukční izolace, kde se vyžaduje vysoká tepelná a/nebo mechanické zatížení
Petrochemický průmysl

 • Límce, těsnění a opěrné potrubní kroužky
 • Podložky a vložky