Řešení Promat HPI v pecních aplikacích

Pec je zařízení pro vysokoteplotní ohřev. Pece, někdy označované jako vypalovací pece nebo ohřevné pece (v petrochemických aplikacích) se využívají napříč odvětvími pro tepelné zpracování, výrobu kovů a v jakýchkoli aplikacích vyžadujících delší působení vysokých teplot. Pro všechny pece je přínosné použití izolačního řešení Promat pro omezení plýtvání energií tepelnými ztrátami a lepší kontrolu procesu.

Výroba keramiky/skla


Výroba produktů z keramiky a skla je energeticky náročný proces, který spotřebuje 75 až 80 % energie ve fázích tavení. Jakékoli snížení energetických ztrát v různých fázích těchto procesů se příznivě projeví v přímých úsporách provozních nákladů a v lepší ovladatelnosti procesu. Izolační řešení Promat v tom hrají klíčovou roli.
Čtěte více >>

Železné kovy


Přeměna železné rudy na vysoce kvalitní železo nebo ocelové slitiny zahrnuje mnoho výrobních fází. Každá fáze je extrémně náročná na energii a optimální hospodárnost závisí na důsledné kontrole tepelných ztrát v celém procesu pro dosažení maximální provozní účinnosti. Kontrola plýtvání energií rovněž zahrnuje kontrolu obsahu a viskozity každé tavby pro zajištění co nejvyšší kvality produktu.
Čtěte více >>

Neželezné kovy


I když mají neželezné kovy nižší bod tání než železo a ocel, proces jejich přeměny z pevné do roztavené fáze a jejich udržování v tomto stavu po dlouhou dobu stále představuje vysokou spotřebu energie. Stejně jako u aplikací se železnými kovy zajišťuje kontrola tepelných ztrát pomocí izolačního systému Promat maximální přínosy v oblasti úspory nákladů a zvyšování kvality.
Čtěte více >>

Speciální pece


Aplikace výroby železných a neželezných kovů, keramiky a skla mají vysoký podíl na globálním využívání průmyslových pecí. Nicméně kromě nich existuje i mnoho speciálních procesů, kde je vysoká teplota jejich nedílnou součástí. Ve všech těchto aplikacích má efektivní využívání energie v procesu nesmírný význam.
Čtěte více >>