Definování nových standardů bezpečnosti a komfortu

Integrované protipožární a izolační systémy společnosti Promat určené pro osobní lodě, superjachty, námořní a příbřežní podpůrná plavidla, čtyřnásobně překračují požadavky platných námořních předpisů.  

Naše řešení mají velmi malý dopad na hmotnost plavidla a prostor na palubě a nabízejí mimořádné technické vlastnosti a estetickou hodnotu. Jsou vhodné pro výrobu nových lodí, renovace a opravy. Oblast aplikace našich produktů zahrnuje podlahy, stěny, stropy, lodní přepážky, protipožární dveře, strojovny, čističky plynů, záznamníky událostí, nábytek, lodní kuchyně, kabiny a vodní trysky.

Výletní lodě

Superjachty

Námořní plavidla

Příbřežní plavidla

Přečtěte si více o nových standardech v oblasti bezpečnosti a komfortu na naší speciální webové stránce věnované řešením pro námořní aplikace (v angličtině).