Efektivní využívání paliva a nízké provozní náklady

Krby a kamna spalují palivo za účelem poskytování tepla pro domácnost nebo pracovní prostory. Platí zde jednoduchá ekonomická pravidla. Čím je účinnější zařízení a kontrola tepelných ztrát, tím efektivnější je využití zdroje paliva a tím jsou nižší náklady na provozování tohoto procesu. Klíčem k této účinnosti může často být použití vysoce výkonné izolace pro kontrolu tepelných ztrát do stavební konstrukce okolo topidla a ztrát z komína nebo kouřovodu. Tím se zajistí, aby teplo šlo jen tam, kde je žádoucí. Systém Promat HPI nabízí speciální řešení, která to umí zajistit.
Řešení Promat HPI mohou přinést velký rozdíl
Tradiční otevřený krb, ačkoli se v některých starších budovách stále využívá, je věcí minulosti. Protože spousta vytvářeného tepla mizí komínem, otevřené ohniště s uhlím má účinnost nanejvýš 25 % a při spalování dřeva ještě méně. Moderní vícepalivová kamna nebo kamna na dřevo mohou mít účinnost až 85 %. I když je můžeme vidět i jako volně stojící jednotky, častěji se vestavují do krbu.

Systém PROMAFOUR® z řady Promat HPI byl vytvořen speciálně pro maximalizaci účinnosti těchto jednotek a pro možnost jejich provedení v elegantním a moderním stylu, bez nutnosti kompromisů v designu interiéru domácnosti.

Kam může teplo jít?
Volně stojící kamna mohou vyzařovat teplo do všech směrů. Bez zábran může také docházet k přirozenému proudění tepla. Může se hodit postavit tato topidla na izolaci a bezesporu je přínosné izolovat kouřovod, jak je popsáno v kartě o komínech a kouřovodech. Když jsou kamna vestavěná do krbu, je potřeba zajistit, aby vytvářené teplo sálalo dopředu do obytného prostoru a nerozptýlilo se jednoduše do budovy a konstrukce kamen okolo ohniště. Systém Promat HPI toho dosahuje pomocí řady izolačních produktů PROMAFOUR®, které umí izolovat zdroj tepla od okolní konstrukce a zajistí elegantní a atraktivní vzhled instalace.

Požadavky při navrhování izolace krbů a kamen
 • Co nejlepší kontrola tepelných ztrát
 • Nejkompaktnější izolační systémy pro použití v interiéru a stavební prostupy
 • Dlouhá provozní životnost nezbytná pro izolaci bez stárnutí nebo jiného zhoršování vlastností
 • Bez zdravotního rizika
 • Snadná montáž izolačních komponent. Dostupnost prefabrikovaných dílů pro rychlou instalaci komplikovaných úseků
 • Dodávka všech součástí jako kompletních sad dílů
 • Elegantní provedení vhodné pro obytné prostory
 • Bez praskání nebo deformace viditelných ploch při zvýšené teplotě

 • Snadné tvarování a osazování pomocí běžných nástrojů na obrábění dřeva
 • Nehořlavost pro zajištění požární bezpečnosti stavebních konstrukcí
 • Rychlá návratnost investice do izolace – cenově výhodné provedení systému
Přínosy systému PROMAFOUR®
 • Vysoká pevnost v tlaku
 • Po instalaci nepraská – snadná realizace povrchové úpravy
 • Nehořlavost a bezpečnost
 • Snadná instalace pomocí běžných ručních nástrojů
 • Bez zdravotního rizika
 • Odolnost – nezhoršování vlastností
 • Systém Promat HPI vychází z dlouholetých zkušeností, znalostí a know-how
 • Minimální vliv na životní prostředí
 • Kompletní systém od jednoho výrobce
Systém Promat HPI může poskytnout řešení izolace PROMAFOUR®, které řeší všechny tyto konstrukční požadavky. Jsme schopni navrhnout „konstrukční řešení“, které nejlépe splňuje všechny konstruktérské požadavky. Díky nabídce prvotřídních produktů z mikroporézních, kalciumsilikátových a vláknových izolačních produktů je systém Promat HPI svými vlastnostmi nepřekonatelný.

Instalace izolace PROMAFOUR® ve čtyřech snadných krocích


1)
Izolujte zadní stěnu deskami PROMASIL®-1000L (obrázek vlevo).

2) Vložte sloupky PROMAFOUR®-STUDS do kovových U-profilů (obrázek vpravo).

3) Upevněte desky PROMAFOUR® pomocí lepidla PROMAFOUR®-GLUE 1000 a šroubů nebo spon (obrázek vlevo).

4) Vyplňte spáry tmelem PROMAFOUR®-HT JOINTFILLER a natřete penetrací PROMAFOUR®-PRIMER před aplikací nátěru nebo tapety (obrázek vpravo).

Řešení konkrétních aplikací

Izolace kamen

Systém Promat HPI PROMAFOUR® zahrnuje vše potřebné pro instalaci a dokončovací práce na kamnech ve stylovém provedení. Stavební desky PROMAFOUR® používané pro obložení kamen jsou tvořeny kalciumsilikátem a cementem. Výsledkem jsou velmi pevné stěny, a to i při minimální tloušťce 12 mm, 15 mm nebo 18 mm. Na stěny lze bez nutnosti dalšího vyztužování připevnit i těžší předměty, jako jsou rámy, obrazy a ploché obrazovky. Stavební desky PROMAFOUR® lze snadno řezat pomocí tradičních nástrojů na obrábění dřeva a instalovat pomocí standardních šroubů, spon a žáruvzdorného lepidla PROMAFOUR®-GLUE 1000.

Systém PROMAFOUR® zahrnuje:
 • stavební desky PROMAFOUR® CONSTRUCTION BOARDS pro obložení a krbovou římsu,
 • sloupky PROMAFOUR®-STUDS nosnou konstrukci,
 • izolační desky PROMASIL®,
 • rohože PROMAFOUR®-HTI 1100 BLANKETS – izolační rohože ze skleněných vláken na kouřovody,
 • lepidlo PROMAFOUR®-GLUE 1000 pro lepenou montáž,
 • tmel PROMAFOUR®-HT JOINTFILLER pro dokončovací práce,
 • penetraci PROMAFOUR®-PRIMER.
Stavební desky mají hladký povrch – ideální pro aplikaci vrchního nátěru na penetraci PROMAFOUR® PRIMER.

Díky minimálnímu roztahování a smršťování během zahřívání a po něm je riziko prasklin, mikroskopických trhlin nebo deformací sníženo na absolutní minimum.
Izolace stěn a podlah

Izolace stěn a podlahy je nezbytná pro ochranu před únikem tepla vytvářeného kamny do stavební konstrukce okolo topidla. Vysoce výkonné kalciumsilikátové desky PROMASIL® plní tuto funkci dokonale.

Izolováním podlahy pod topidlem a stěny za ním deskami PROMASIL®-1000L je ztráta tepla snížena na naprosté minimum. Díky vysoké tepelné akumulační kapacitě stavebních desek PROMAFOUR® je vyzařované teplo šířeno ve vaší obytné místnosti rovnoměrně. Vaše topidlo bude nadále hřát i po vyhasnutí ohně.
Izolace krbů a kamen

Dosažení vysoké tepelné účinnosti topenišť vyžaduje, aby vnitřek a bezprostředně přiléhající vnější stěny krbu nebo kamen byly izolovány a řádně utěsněny vhodnou žáruvzdornou vysokoteplotní izolací a těsněním.

Izolační systém Promat HPI PROMAFOUR®, určený pro krby a kamna, zahrnuje širokou řadu kalciumsilikátových izolačních desek, panelů, prvků a těsnění, biologicky odbouratelná žáruvzdorná vlákna z křemičitanů alkalických zemin, mikroporézní izolaci, e-glass a silikonová vlákna.

Zvolené produkty

Kliknutím na jeden z kruhů vyberte vámi požadovanou oblast aplikace a prohlédněte si nabídku našeho portfolia přizpůsobených produktů. Pro získání podrobných informací pak klikněte na obrázek požadovaného produktu.
Filter products