Optimalizované tepelné toky a maximální účinnost

Konvenční elektrárny na uhlí, ropu nebo plyn v celé Evropě stále produkují asi 50 % naší potřeby elektrické energie. Jaderné elektrárny poskytují dalších 27 %. Naše závislost na konvenčním způsobu výroby elektrické energie vyžaduje, abychom tyto elektrárny učinili co nejvíce tepelně účinnými, aby byla cena energie co nejnižší.
Společnost Promat může pomoci s poskytováním energie za nízkou cenu
Minimalizace zbytečného plýtvání z důvodu tepelných ztrát za pomoci izolačních řešení společnosti Promat v celé elektrárně přinese optimalizaci tepelných toků a přispěje k zajištění maximální účinnosti při výrobě elektrické energie. Elektrárny jsou složitými instalacemi. Složitost zařízení a velký počet dlouhých i kratších propojovacích potrubních systémů znamená, že hlavním konstrukčním problémem je akutní nedostatek místa.

Řešení Promat – optimální výkon v omezeném prostoru
Řešení Promat využívají ty nejvýkonnější izolační produkty na trhu, což znamená, že naše izolační systémy jsou nejlehčí a nejkompaktnější na současném trhu.

Požadavky na izolaci při výrobě elektrické energie
  • Tepelný management – řízení ztrát energie – optimalizace provedení
  • Co nejlepší kontrola tepelných ztrát
  • Nejkompaktnější izolační systémy vhodné pro minimální dostupný prostor
  • Schopnost nepřetržitého provozu za vysokých teplot bez zhoršování vlastností jakýchkoli systémových komponent. Dlouhá provozní životnost nezbytná pro izolaci bez stárnutí nebo jiného zhoršování vlastností
  • Snadná instalace a demontáž izolačních komponent při běžné údržbě. Dostupnost prefabrikovaných dílů pro rychlou instalaci komplikovaných potrubních tras
  • Nehořlavost pro zajištění požární bezpečnosti v blízkosti turbín a dalších zařízení

  • Odolnost proti porušení vibracemi
  • Rychlá návratnost investice do izolace – cenově výhodné provedení systému
Produkty společnosti Promat mohou pomoci vyřešit všechny tyto technické požadavky. Protože můžeme využívat nejširší produktové portfolio na trhu tvořené izolačními produkty, jež jsou „nejlepší ve své třídě“, s nejnižší tepelnou vodivostí, můžeme navrhnout „konstrukční řešení“, které nejlépe splňuje všechny technické požadavky.

Díky nabídce prvotřídních produktů z mikroporézních, kalciumsilikátových, žáruvzdorných a vláknových izolačních produktů je systém Promat svými vlastnostmi nepřekonatelný.

Řešení konkrétních aplikací

Konvenční elektrárny

Armatury / ventily parní komory

Konce turbíny / ložiskové patky
Nedostatek místa mezi ložiskovými patkami a tělesy vysokotlaké / středotlaké turbíny brání použití tradičních izolačních materiálů. Vláknové a tuhé izolace jsou příliš objemné a pro zajištění ochrany je není možné použít v adekvátní tloušťce. Panel MICROTHERM® QUILTED je dostatečně tenký a flexibilní na to, aby zde našel uplatnění. Citelně se tím snižuje riziko přehřátí a požáru.

Parní potrubí
Mikroporézní tvarované potrubní dílce a ohebné panely umožňují izolaci jednotlivých trubek pro získání co nejlepší tepelné účinnosti.

Opláštění / stěny parního kotle

Vlnovcové ventily zpětného vedení CO2

Usměrňovací desky / tepelné štíty
Ohebné panely MICROTHERM® lze tvarovat ve výrobním závodě a sešít do podoby opláštění. Mohou být také pokryty ohebným povlakem z nerezové oceli, čímž vzniknou na míru připravené kazetové systémy. Každá varianta dovoluje snadnou demontáž pro účely údržbových kontrol.

Rychlouzavírací ventily
Další aplikace, kde tvarování ohebných panelů MICROTHERM® do podoby opláštění a kazet dovoluje snadnou demontáž pro přístup v případě údržby.

Požární dveře / přepážky

Příruby vedení CO2

Horní sběrače kotle

Vstupní / výstupní potrubí
Mikroporézní tvarované potrubní dílce a ohebné panely umožňují izolaci jednotlivých trubek pro získání co nejlepší tepelné účinnosti. Společnost Promat má má to nejvšestrannější produktové portfolio ze všech výrobců izolace. Pro optimální účinnost můžeme dodat také další izolační komponenty, jako jsou šňůry, pásky a tkanina DALFRATEX®.

Výfukový systém turbíny
Pro izolaci výfukového systému turbíny jsou ideálním řešením panely MICROTHERM® SLATTED a MICROTHERM® QUILTED. Mají vynikající schopnost vysokoteplotní izolace a jsou odolné vůči poškození vibracemi.
Jaderné elektrárny

Izolaci Microtherm® nijak nepoškozuje vystavení neutronovému nebo gama záření.

Tlakové nádoby tlakovodních reaktorů

Složená potrubí sběračů kotle u pokročilých plynem chlazených reaktorů)
Společnost British Energy ve Spojeném království pro tyto účely široce využívá panely MICROTHERM® SLATTED

Zařízení na výrobu páry
Vrstvy panelů MICROTHERM® SLATTED zapouzdřených do kazety z nerezové oceli jsou osazovány na parní potrubí okolo parogenerátoru v reaktorové místnosti všech jaderných elektráren o výkonu 900 – 1400 MW provozovaných společností Electricité de France (EdF).   

Zvolené produkty