Řešení Promat pro aplikace v oblasti energetiky

Všichni z branže vědí, že současný trend spotřeby a výroby energie není udržitelný. Náš svět jako celek musí změnit způsob výroby energie s ohledem nejen na ochranu životního prostředí, ale také na bezpečnost a spolehlivost zdroje energie. Dnes se pozornost přesouvá od tenčících se zásob fosilních paliv k udržitelným a obnovitelným zdrojům energie. Úkolem společnosti Promat je přispět k tomu, aby výroba a využití energie byly tepelně co nejúčinnější.

Sluneční tepelná elektrárna


Technologie koncentrátorových solárních elektráren (Concentrated Solar Power – CSP) je jednou z nejzajímavějších technologií v současnosti přispívajících k plnění stanovených cílů výroby energie z obnovitelných zdrojů díky nevyčerpatelným zásobám solární energie dostupným ve slunných oblastech světa. Inovativní izolační a protipožární systémy společnosti Promat využívané ve všech typech koncentrátorových solárních elektráren jsou v tomto odvětví pro ostatní vzorem.
Čtěte více >>

Palivové články


Palivové články, jakožto „udržitelný zdroj zelené energie“, se mohou využívat na všech úrovních výroby, včetně napájení elektrické rozvodné soustavy. Palivové články mohou běžet v podstatě bez přerušení, jsou-li zajištěny potřebné systémové toky. Izolační řešení společnosti Promat pro palivové články a reformátory nabízejí nejvyšší tepelný výkon a jsou zcela stabilní při dlouhodobém provozním využívání.
Čtěte více >>

Výroba elektrické energie


Elektrárny, ať už konvenční tepelné nebo jaderné, stále na pokrývání dnešní spotřeby elektrické energie přispívají největší měrou. Minimalizací zbytečného plýtvání z důvodu tepelných ztrát zajistí použití izolačních řešení společnosti Promat v celé elektrárně maximální účinnosti při výrobě elektrické energie a optimalizaci tepelných toků.
Čtěte více >>