Promat HPI v námořních aplikacích

U lodí, stejně jako u letadel, má hmotnost a výkon izolačních systémů zásadní význam. Ať už jde o tepelnou izolaci nebo požární ochranu, požaduje se co nejlepší poměr výkon / hmotnost.
Nejlehčí námořní pasivní požární ochrana
Muselo dojít k potopení Titaniku, aby se pozornost obrátila k moderním koncepcím bezpečnosti na moři. V roce 1915 byla přijata první verze Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS). Požár na moři je jedním z asi nejděsivějších potenciálních nebezpečí, s nimiž se lze potkat a požární bezpečnost byla jedním z témat, kterým se úmluva SOLAS věnovala. Současná verze úmluvy SOLAS pochází z roku 1974, ale byla již mnohokrát novelizována. Promat HPI je předním výrobcem panelů a systémů pasivní požární ochrany pro námořní aplikace. Nabízíme rozsáhlou řadu produktů navržených pro splnění i těch nejpřísnějších požadavků protipožárních předpisů ve 21. století.

Izolace Promat HPI pro lodní výfukové systémy
Lodní vznětové motory mohou produkovat spaliny o teplotě okolo 500 °C, které jsou výfukovým systémem odváděny do atmosféry. Aby se ve strojovnách udržela přijatelná teplota, je nutno výfukový systém v těchto prostorách izolovat, aby se jeho povrchová teplota snížila ideálně na teploty okolo 50 °C. V této aplikaci je kritickým faktorem dostupný prostor. Zřejmou odpovědí na tento problém je systém Promat HPI na bázi ohebné mikroporézní izolace.

Řešení Promat HPI pro výletní lodě
Společnost Promat má dlouhodobou historii dodávek námořních komponent, včetně přepážek, stropů a podlah a tepelné a zvukové izolace.

Řešení Promat HPI pro luxusní jachty
Mimo dodávek interních komponent pro obytné oddíly je Promat HPI také předním dodavatelem systémů pasivní požární ochrany pro plavidla s konstrukcí z hliníku, oceli a sklolaminátu.

Požadavky na izolaci v námořních aplikacích:
  • Nejlepší výkon – nejnižší tepelná vodivost
  • Schopnost pasivní požární ochrany přestát vysoké teploty
  • Nejmenší objem – nejnižší hmotnost
  • Neovlivnění tepelným nárazem
  • Rozměrová stabilita za všech teplot. Nesmršťování ani jiná deformace v průběhu času
  • Odolnost proti poškození vibracemi

Řešení konkrétních aplikací

Námořní pasivní požární ochrana

Počátky moderní lehké požární ochrany se datují do roku 1997, kdy byl vůbec první systém Microtherm® PFP instalován na stěny a strop paluby pro vozidla u rychlého trajektu Fincantieri Super Sea Cat. Hmotnostní úspora oproti tradiční izolaci minerálními vlákny, která zde byla specifikována dříve, činila na této lodi více než 20 tun. Zlepšení hospodárnosti a potenciální nejvyšší rychlosti lodi byly neméně ohromující.

Microtherm PROMAGUARD ® je ohebný vysokoteplotní izolační panel vytvořený primárně pro systémy pasivní požární ochrany u námořních aplikací a využívá se i v železniční, silniční a letecké dopravě. Mikroporézní izolační jádro Microtherm® s nízkou objemovou hmotností je pokryto vnější vrstvou skleněné tkaniny a společně vytváří lehký izolační panel. Ten je následně prošitý speciálně zvolenou nití v širokém mřížkovém vzoru, čímž vznikne robustní, lehký a ohebný panel, který lze snadno tvarovat a osadit okolo složitých tvarů a konstrukcí. Microtherm PROMAGUARD ® se instaluje na kolíky pro získání lehkého pasivního požárního ochranného systému, který si uchovává integritu během dlouhého vystavení otevřenému ohni u přepážek a spodní strany palub a podlah.

Systém Promat HPI PFP pro námořní aplikace je nejlehčím systémem v současnosti dostupným na trhu.
Námořní vojenská technika

Vysokoteplotní izolační systémy Microtherm® poskytují tu nejlehčí a nejtenčí ochranu proti nadměrnému žáru a otevřenému ohni v námořních aplikacích po celém světě. Používají se v oblastech, kde má úspora hmotnosti mimořádný význam. Izolace je certifikována jako nehořlavá a materiál vnějšího krytí je certifikován pro nulový index šíření plamene.

Microtherm® se používá pro tepelné štíty, výfukové systémy a pasivní požární ochranu u vojenských lodí, vrat hangárů apod. Kompozitní systémy Promat HPI PFP jsou ideálním lehkým řešením u vojenských lodí „neviditelných“ pro radary. Rozsáhlá nabídka dostupných izolačních produktů Promat HPI je významným faktorem při navrhování v situacích, kdy je zapotřebí kompaktní tepelná ochrana.
Izolační ochrana záznamníků cestovních údajů

Záznamníky cestovních údajů (Voyage Data Recorder – VDR) jsou podobné „černým skříňkám“ u letadel a v případě, že loď havaruje nebo se potopí, je možné z něj vyvolat data a zrekonstruovat posledních 12 hodin plavby lodi. To umožňuje námořní komunitě jasně porozumět důvodům nehody, ať už měla jakkoli katastrofální následky a zavést preventivní opatření pro zvýšení budoucí bezpečnosti námořní dopravy.

Zjednodušený záznamník cestovních údajů (Simplified Voyage Data Recorder – S-VDR) je systém, jehož používání nařídila Mezinárodní námořní organizace (IMO) u většiny velkých námořních lodí.

Technologie Promat HPI umožňuje, aby záznamník VDR přestál potenciální požár a explozi, k nimž by mohlo dojít při katastrofické situaci na moři.