Řešení Promat v dopravních aplikacích

Řešení izolace a pasivní protipožární ochrany společnosti Promat se využívají po celém světě pro zvýšení bezpečnosti a komfortu přepravy. Ať už jde o silniční, železniční, leteckou nebo námořní přepravu, naše produkty se využívají ve všech klíčových oblastech konstrukčních řešení. Naše izolace dokonce chrání i záznamová zařízení schopná přežít zřícení letadla nebo potopení lodě. Zvyšují také účinnost palubních pečicích trub pro přípravu jídla v letadlech. Systémy společnosti Promat mohou pomoci vyřešit jakékoli otázky spojené s tepelnou izolací nebo protipožární ochranou.

Letectví


Nízká hmotnost a malé rozměry jsou klíčovými parametry u konstrukce letadel, ať už komerčních nebo vojenských. Protože můžeme vybírat z toho nejširšího produktového portfolia na trhu tvořeného izolačními produkty, jež jsou „nejlepší ve své třídě“, s nejnižší tepelnou vodivostí, můžeme navrhnout „konstrukční řešení“, které poskytuje odpověď na jakýkoli problém s tepelnou izolací, a to s nejnižší hmotností a nejmenšími prostorovými nároky.
Čtěte více >>

Autoprůmysl


Katalyzátor ve výfukovém systému vozidla je chemickým reaktorem, který mění toxické spaliny na méně škodlivé emise. Nejúčinněji funguje při teplotách vyšších než přibližně 450 °C. Je důležité, aby byl každý výfukový systém účinně izolován, aby se teplota toku spalin do katalyzátoru a uvnitř něj udržela nad touto úrovní. Řešení Promat to zajistí.
Čtěte více >>

Železnice


U všech forem přepravy, včetně železniční, mají bezpečnost a komfort cestujících obrovský význam. Co nejúčinnější izolační produkty jsou přínosné v aplikacích, jako je pasivní protipožární ochrana, tepelná ochrana klíčových přístrojů a záznamníků údajů a izolace výfuků. Nabídkou prvotřídních produktů z mikroporézních, kalciumsilikátových, žáruvzdorných a vláknových izolačních produktů je systém Promat svými vlastnostmi nepřekonatelný.
Čtěte více >>