Optimalizované provedení pro energeticky účinná topidla v domácnosti

Koncepce akumulačních kamen, která by odebírala elektrickou energii přes noc za sazbu mimo špičku pro ohřev akumulačního jádra a následně by následující den vydávala teplo a vytápěla místnost, byla poprvé vypracována na počátku 60. let minulého století. První taková kamna zabírala spoustu místa a nebyla příliš účinná. Naproti tomu moderní noční akumulační kamna jsou štíhlá, elegantní a dobře ovladatelná díky účinnosti tepelné izolace poskytované řešením Promat.
Účinná noční akumulační kamna
Aby mohlo toto zařízení pracovat efektivně, musí uvolňovat teplo kontrolovaným způsobem, jen tehdy, když je to zapotřebí. Teplo je uvolňováno prouděním přes stavitelné průduchy na horní straně pláště topidla. Toto konvekční proudění tepla je někdy posilováno ventilátory, které lze řídit termostatem. Jakékoli ztráty odváděné vedením vzduchu nebo vyzařováním z bočních stran topidla jsou závislé na účinnosti tepelné izolace okolo akumulačního jádra.

Společnost Promat je v tomto odvětví preferovanou tepelnou izolací
Společnost Promat nabízí tepelně nejúčinnější izolační produkty na trhu a poskytuje cenově nejvýhodnější řešení pro tepelnou izolaci akumulačních topných těles.

Po celém světě se pro tuto aplikaci již přes čtyři dekády považuje za standard izolace MICROTHERM®. Integrace mikroporézní izolace s kalciumsilikátem PROMASIL®-1100 a vysokoteplotními vlákny PROMAGLAF®-HTK zaručuje optimální tepelnou účinnost.

Integrovaná řešení
Společnost Promat nabízí „integrovaná řešení“ zahrnující všechny tyto produkty, aby se využily jejich unikátní vlastnosti a co nejvíce plochy akumulačního jádra bylo chráněno vysoce účinnou izolací. Tímto způsobem lze kontrolovat výdej tepla a zařízení může zajistit tepelný komfort v místnosti po celých 24 hodin.

Požadavky při izolaci nočních akumulačních kamen
  • Tepelný management – řízení ztrát energie – optimalizace výkonu
  • Minimalizace nežádoucích tepelných ztrát
  • Rychlá akumulace tepla; maximální účinnost pro co nejnižší spotřebu energie
  • Schopnost nepřetržitého každodenního provozu; nezhoršování vlastností během provozní životnosti zařízení

  • Minimální tloušťka izolace pro optimální výkon
  • Cenová výhodnost izolace pro co nejzajímavější prodejní cenu zařízení
  • Čistý produkt se snadnou montáží do sestavy; absolutní čistota při používání
  • Nehořlavost

Společnost Promat poskytuje řešení izolace dovolující vyřešení všech obtíží při navrhování. Díky začlenění mikroporézních tuhých panelů MICROHTERM® do izolačního systému zařízení můžeme navrhnout „integrované konstrukční řešení“, které nejlépe splňuje všechny konstrukční požadavky. Panely MICROTHERM®, společně s deskami PROMASIL®-1100 a vlákny PROMAGLAF®-HTK, nabízejí rychlou a čistou montáž a společně poskytují to nejlepší řešení pro dosažení té nejvyšší energetické účinnosti.

Řešení konkrétních aplikací

Akumulační vytápění

Tuhé panely MICROTHERM® jsou světově špičkovým izolačním materiálem pro akumulační vytápění a jsou důvodem, proč jsou nesčetná moderních topidla štíhlá, elegantní a esteticky lahodí oku. Díky integraci těchto panelů s lehkými kalciumsilikátovými deskami PROMASIL®-1100 a vysokoteplotními vlákny PROMAGLAF®-HTK může izolace zakrývat akumulační jádro v plném rozsahu.

Efektivitu tohoto 24 hodin dostupného vytápění umožnilo použití této vysoce účinné tepelné izolace omezující únik tepla vyzařováním a vedením vzduchem. Teplo je vydáváno řízeným vedením. Tato technologie, která se v Evropě a USA využívá již dlouhou dobu, se nyní zavádí do domácností v mnoha rozvíjejících se zemích.

Čisté a vysoce účinné izolační produkty jsou ideální pro montáž do moderních topných těles. Zajišťují bezprašnou montáž a provoz a jejich efektivní provozní životnost zdaleka přesahuje životnost samotných akumulačních kamen.